Original title: Metodologie hodnocení stavu a predikce životního prostředí formou bilančního hodnoceni materiálových (i energetických) toků (zjevných i skrytých): Uživatelská příručka GEMIS 4.0
Authors: CityPlan spol. s r.o., Praha ; Karták, Jan
Document type: Final reports
Year: 2001
Language: cze
Abstract: GEMIS (Global Emission Model for Integrated Systems) je počítačový program pro analýzy produkce škodlivých emisí a odpadů a nákladové analýzy metodou LCA. Plní funkci rozsáhlé databáze. Vyhodnocuje vlivy na životní prostředí energetických, dopravních a materiálových procesů, počítá emise škodlivých plynů, skleníkových plynů, produkci odpadů a potřebu obestavěné půdy. Praktické využití programu GEMIS. Databáze GEMIS. Algoritmy výpočtů. Popis programu GEMIS 4.0. Anglicko-německo-český slovník.
Keywords: computer programme; energy; environmental impact; environmental impact of energy; environmental impact of transport; LCA; material flow; transport; waste; doprava; energie; LCA; odpady; program počítačový; tok materiálu; vliv dopravy na ŽP; vliv energie na ŽP; vliv na ŽP
Project no.: VaV/310/2/00

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00717O4

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126243


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Final reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share