Original title: Analýza veřejných podpor s negativním vlivem na životní prostředí a podpor‚ které nejsou v souladu s principem udržitelného rozvoje: Východiska a cíle projektu, metodický rámec řešení, hodnocení dopadů podpor na životní prostředí, zahraniční zkušenosti. Výstup A
Authors: CITYPLAN spol. s r.o., Praha ; Český ekologický ústav, Praha ; BDO CS s.r.o., Praha
Document type: Progress reports
Year: 2001
Language: cze
Abstract: Analýza zejména podpor a zdrojů poskytovaných v energetice, dopravě, stavebnictví, v sektoru zemědělství, podpora podnikání a podpory domácnostem z hlediska zhodnocení negativních externalit a forem, podmínek a výše konkrétních veřejných podpor s negativním vlivem na životní prostředí. Zhodnocení přehledu veřejných podpor a specifických fondů - všech druhů subvencí, dotačních titulů, parafiskálních podpor z hlediska environmentálního, sociálního a ekonomického působení, tj. stanovení a zhodnocení pozitivních přínosů a negativních externalit, posouzení druhu a forem udělovaných podpor z hlediska klasifikace ekonomiky veřejného sektoru.
Keywords: environmental impact; Environmentally Damaging Subsidy; financial assistance; sustainable development; podpora environmentálně škodlivá; podpora finanční; rozvoj udržitelný; vliv na ŽP
Project no.: VaV/320/1/01

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00717ZL

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126205


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share