Original title: Bezpečná recyklace elektrošrotu
Authors: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; SPDS-APOREKO, Praha ; Českomoravská elektrotechnická asociace, Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; APUSO plus, a.s., Praha ; Kyjanková, Radana ; Oves, Vladimír ; Sýkora, Ondřej ; Stefanová, Markéta ; Slavík, Jan ; Vlčková, Jitka ; Bukolský, Milan ; Pokorná, Taťána ; Beneš, David ; Ulverová, Tereza ; Christianová, Anna ; Uskokovičová, Lenka
Document type: Progress reports
Year: 2004
Language: cze
Abstract: Cílem analytické části projektu je posoudit, porovnat a doplnit data o množství a složení odpadu z elektrických a elektronických zařízení z ČR získaná v 1. fázi projektu, vyhodnotit a určit výchozí hodnoty pro návrhy řešení. Dalšími cíli je posouzení kvót pro znovupoužití a recyklaci, vyhodnocení plnění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a provedení analýzy nákladů na nakládání s OEEZ v ČR.
Keywords: collection point; cost analysis; costs; electric appliance; electric equipment; electrical and electronic waste; electrical waste; electronic equipment; electronic waste; material flow; recycling; reuse; take-back system; waste collection system; waste handling; analýza nákladů; dvůr sběrný; elektroodpad; místo sběrné; nakládání s odpady; náklady; odběr zpětný; odpady elektrické; odpady elektronické; použití opětovné; přístroj elektrický; přístroj elektronický; recyklace; systém sběru odpadů; tok materiálu; zařízení elektrické; zařízení elektronické
Project no.: VaV/720/7/03

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00799JJ

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126154


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share