Název: Výzkum efektivního odstraňování případně znovuvyužití nebezpečných odpadů a odpadů ukládaných na skládkách
Autoři: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut geologického inženýrství, Ostrava ; Mališ, Jiří ; Daněk, Tomáš ; Matýsek, Dalibor ; Raclavská, Helena ; Keřka, Josef ; Dirner, Vojtěch ; Slivka, Vladimír
Typ dokumentu: Průběžné zprávy z projektu
Rok: 2003
Jazyk: cze
Abstrakt: Solidifikace/stabilizace odpadů. Možnosti zpracování velkoobjemových odpadů s obsahem elementární rtuti. Využití druhotných surovin při likvidaci hlubinného dolu. Organické polutanty - formy výskytu v odpadech a technologie zpracování odpadů. Produkce nebezpečných odpadů a nakládání s nimi v Moravskoslezském kraji - nebezpečné a průmyslové odpady (popílky, popely, struska a škvára), hutní odpady a odpady z povrchové úpravy kovů, slévárenské písky, kaly z čistíren OV, kontaminované zeminy. Legislativní aspekty využití důlně stavebních a rekultivačně sanačních hmot na bázi odpadů.
Klíčová slova: dílo důlní staré; důl hlubinný; kovy těžké; látka znečišťující organická; odpady nebezpečné; odpady průmyslové; rtuť; skládkování odpadů; solidifikace; využití materiálové; využití odpadů; hazardous waste; heavy metals; industrial waste; material recovery; mercury; old mine; organic pollutant; solidification; underground mine; waste landfilling; waste recovery
Číslo projektu: VaV/720/3/03

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP0079YN4

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-125991


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Zprávy > Průběžné zprávy z projektu
 Záznam vytvořen dne 2012-10-10, naposledy upraven 2020-03-27.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet