Original title: Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů: Podklady pro stanovení návrhů adaptačních opatření v krajině v souvislosti se změnou klimatu
Authors: Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Janovská, Alice ; Branžovský, Antonín
Document type: Progress reports
Year: 2010
Language: cze
Abstract: Kompaktní materiál shrnující závažné problémy, které ohrožují systém ekologické stability krajiny. Studie podrobně rozebírá již prokázané důsledky změny klimaty a rizika z nich vyplývající. Jsou diskutovány negativní důsledky klimatické změny v nejrůznějších oblastech lidské činnostech (využití půdy, hospodaření s vodou, hospodaření v lesích). Jsou popsány nástroje, které jsou v ČR k dispozici pro prosazování ochrany životního prostředí a udržitelného využívání přírodních zdrojů. Jsou uvedena adaptační doporučení pro krajiny s převahou lesních ekosystémů, s významným podílem travinných ekosystémů, se zemědělskou výrobou, pro vodní plochy a toky, pro krajiny horských oblastí. Je hodnocen podíl účasti veřejnosti, politika regionů a přístup státních orgánů z hlediska schopnosti zabývat se adaptačními opatřeními.
Keywords: climate change; climatic change; ecological stability; ecological training; environmental policy; landscape; landscape protection; mitigation adaptation measure; state administration activity; krajina; ochrana krajiny; opatření adaptační; opatření ke zmírnění důsledků; politika ekologická; stabilita ekologická; vzdělávání ekologické; změna klimatická; změna klimatu; činnost správy státní
Project no.: SP/1a6/151/07 (CEP)

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00RYSK8

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-125743


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share