Original title: Monitoring‚ ochrana a rozšíření druhů ryb a velkých mlžů chráněných i EU v povodí Horní Lužnice‚ Blanice vč. přípravy revitalizačních úprav
Authors: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, České Budějovice ; Hansa, David ; Holub, Miloš ; Dvořák, Petr ; Hartvich, Petr
Document type: Progress reports
Year: 2003
Language: cze
Abstract: Cílem je monitoring chráněných druhů sekavce písečného, pískoře pruhovaného, hořavky duhové a vranky obecné v povodí Horní Lužnice (CHKO Třeboňsko) a Blanice po povodních v roce 2002 spolu s monitoringem a managementem velkých mlžů tamtéž. Provedený průzkum ichtyofauny v hydrosystémech horní Lužnice byl zaměřen na hlavní tok řeky a především na slepá a mrtvá ramena i samostatné tůně v nivě. Sledování ichtyofauny řeky Blanice bylo zaměřeno do lokality nově vybudovaného rybího přechodu u obce Bavorov.
Keywords: abundance; biological monitoring; biomass; Blanice river; clam; endangered animal species; fish; fish ladder; Lužnice river; PLA Třeboňsko region; protected animal species; revitalisation of river systems; species diversity; abundance; biomasa; Blanice; CHKO Třeboňsko; diverzita druhová; druhy chráněné živočišné; druhy ohrožené živočišné; ichtyofauna; Lužnice; mlž; monitorování biologické; přechod rybí; revitalizace systémů říčních; ryby
Project no.: VaV/620/9/03

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP007K0MW

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-125527


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share