Original title: Optimalizace reportingových a evidenčních povinností dle zákona o odpadech a zákona o obalech
Authors: RRA Ústecký kraj, a.s. ; REKONix, s.r.o. ; APUSO plus, a.s., Praha ; Stefan, Andreas ; Tarant, Zdeněk ; Polívka, František ; Kyjanková, Radana ; Bukolský, Milan ; Ulverová, Tereza ; Velenský, Štěpán ; Uskokovičová, Lenka
Document type: Final reports
Year: 2004
Language: cze
Abstract: Zpráva hodnotí současný systém evidenčních a reportingových procesů prováděných na základě zákona o odpadech a zákona o obalech. Hodnocení těchto procesů je základem pro návrh řešení, který spočívá v zavedení systému sběru informací prostřednictvím upraveného sjednoceného formuláře pro evidenci produkce a nakládání s odpady původců odpadů. navržený proces sběru dat moderním systémem sběru dat prostřednictvím on-line internetové aplikace nahrazuje dosud používané formuláře MŽP a ČSÚ. Cílem je zpřístupnit všem zúčastněným subjektům v systému nakládání s odpady relevantní informace a navrhnout zjednodušenou administrativu spojenou s podáváním a zpracováním hlášení pomocí předdefinovaných číselníků a kontrol. Hlavním výstupem z projektu je řešitelská dokumentace a uživatelská příručka testovaná v pilotním projektu. Závěry z pilotního projektu upravují konečnou verzi návrhu internetové aplikace pro evidenci produkce nakládání s odpady na úrovni obcí v oblasti komunálního odpadu.
Keywords: municipality with extended competence; obligation to inform; packaging act; packaging management; packaging waste; reporting; waste act; waste handling; waste registration; evidence odpadů; nakládání s obaly; nakládání s odpady; obec s působností rozšířenou; odpady z obalů; povinnost informovat; reporting; zákon o obalech; zákon o odpadech
Project no.: VaV/720/17/03

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP007LSOT

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-125331


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Final reports
 Record created 2012-10-10, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share