Original title: Ekologie a početnost populace volavky popelavé (Ardea cinerea) v Moravskoslezském kraji. Hnízdní kolonie volavky popelavé v Karviné-Dolech
Authors: Slezská ornitologická společnost, Ostrava ; Mandák, Martin ; Polášek, Zdeněk
Document type: Studies
Year: 2006
Language: cze
Abstract: Volavka popelavá Ardea cinerea Linnaeus, 1758 z řádu brodiví (Ciconiiformes) a čeledi volavkovití (Ardeidae) je nejen v České republice pronásledovaným ptačím druhem. Trvalé a pravidelné hnízdění se u nás datuje až od 30. let minulého století. V současné době je volavka pravidelně hnízdícím druhem s rostoucím trendem početnosti. Právě tento fakt spolu se spektrem potravy (jedná se o převážně ichtyofágní druh) jsou příčinou stížností jak ze strany rybochovných organizací a firem, tak i Českého rybářského svazu. Nakolik jsou stížnosti oprávněné, lze vyhodnotit pouze porovnáním předmětu stížnosti s výsledky konkrétního průzkumu na dané lokalitě. Úkolem předkládané studie bylo podat komplexnější obraz o situaci s výskytem druhu v Moravskoslezském kraji a pokusit se podat základní obraz o rybách, tvořících složku potravy v konkrétní hnízdní kolonii. Součástí studie je vyhodnocení distribuce a početnosti výskytu a jejich změn na hnízdištích v kraji, pravidelné sledování výskytu druhu na vybraných rybničních lokalitách a porovnání distribuce a početnosti výskytu v hnízdním a mimohnízdním období na území Moravskoslezského kraje. Cílem práce bylo také vyhodnotit vyvrženou potravu a vývržky nalezené na hnízdních koloniích a předložit návrhy možností ochrany ryb před tímto druhem. Studie je navíc doplněna o nesystematicky získaná data o výskytu volavek z jiných, než pravidelně sledovaných lokalit v kraji.
Keywords: Ardea cinerea; fish; fish culture; fish protection; fishery; fishes; grey heron; Moravia-Silesia region; waterfowl; Ardea cinerea; kraj Moravskoslezský; ochrana ryb; ptactvo vodní; ryby; rybářství; volavka popelavá
Project no.: e4/477/06

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP007FMSL

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-123758


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Analytical and methodological materials > Studies
 Record created 2012-09-05, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share