Original title: Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou: Sokolovská pánev. Prostorové parametry a estetický rámec
Authors: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Praha ; R-Princip Most s.r.o., Most ; RNDr. Pavel Trpák ; LARECO, Říčany ; Ing. Jan Sixta, CSc. ; ENKI, o.p.s., Most ; ENVI, s.r.o., Třeboň ; Jankovcová, Jana ; Kašparová, Ivana ; Brabec, Elizabeth ; Lhota, Tomáš ; Sklenička, Petr
Document type: Progress reports
Year: 2001
Language: cze
Abstract: Estetické aspekty obnovy krajiny narušené povrchovou těžbou. Prostorové charakteristiky krajiny (struktura krajiny). Modelová lokalita Lítov-Chlum.
Keywords: aesthetics; discharging hopper; endangered ecosystem; esthetics; landscape after mining; landscape function; landscape reclamation; landscape recovery; landscape recultivation; methodology; methods; mining effect on environment; North Bohemia Lignite Basin; opencast mining; Sokolov region; spoil bank; ekosystém ohrožený; estetika; funkce krajiny; krajina po těžbě důlní; metodika; metody; obnova krajiny; rekultivace krajiny; Severočeská hnědouhelná pánev; Sokolovsko; těžba povrchová; vliv těžby na ŽP; výsypka
Project no.: VaV/640/3/00

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00E4KI1

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-123747


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-09-05, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share