Original title: Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou: Severočeská hnědouhelná pánev. Hydrologické podklady pro řešení tvorby krajiny
Authors: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Praha ; R-Princip Most s.r.o., Most ; RNDr. Pavel Trpák ; LARECO, Říčany ; Ing. Jan Sixta, CSc. ; ENKI, o.p.s., Most ; ENVI, s.r.o., Třeboň ; Charvát, Petr ; Kašpárek, Ladislav
Document type: Progress reports
Year: 2001
Language: cze
Abstract: Dílčí zpráva obsahuje výsledky pro oblast Mostecka, klimatické i hydrologické poměry byly posouzeny jak pro vlastní oblast dotčenou těžbou, tak pro její širší okolí. Byly posouzeny možné změny srážkového režimu v minulosti, ale i předpokládanému vlivu globálních klimatických změn. Po stránce metodické navazuje zpráva na analogickou studii pro oblasti Sokolovska.
Keywords: climate; endangered ecosystem; hydrology; landscape after mining; landscape function; landscape reclamation; landscape recovery; landscape recultivation; methodology; methods; mining effect on environment; Most region; North Bohemia Lignite Basin; opencast mining; ekosystém ohrožený; funkce krajiny; hydrologie; klima; krajina po těžbě důlní; metodika; metody; Mostecko; obnova krajiny; rekultivace krajiny; Severočeská hnědouhelná pánev; těžba povrchová; vliv těžby na ŽP
Project no.: VaV/640/3/00

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00E4S2P

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-123733


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-09-05, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share