Original title: Monitoring‚ ochrana a rozšíření druhů ryb a velkých mlžů chráněných i EU v povodí Horní Lužnice‚ Blanice vč. přípravy revitalizačních úprav
Authors: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, České Budějovice ; Holub, Miloš ; Dvořák, Petr ; Hartvich, Petr
Document type: Final reports
Year: 2005
Language: cze
Abstract: V tříletém období bylo prováděno monitorování změn biologické rozmanitosti se zřetelem ke změnám po katastrofálních povodních v roce 2002, kterými byly postiženy jižní Čechy a také povodí Horní Vltavy. Zpráva popisuje ichtyologický průzkum řeky Lužnice, ichtyologický průzkum řeky Blanice, monitoring velkých mlžů na Blanici a horní Lužnici, přípravu revitalizačních úprav říčních aluvií a způsoby ověření dosažených výsledků.
Keywords: abundance; biological monitoring; biomass; Blanice river; clam; endangered animal species; fish; fish ladder; fishes; flood; ichthyology; Lužnice river; PLA Třeboňsko region; protected animal species; revitalisation of river systems; species diversity; abundance; biomasa; Blanice; CHKO Třeboňsko; diverzita druhová; druhy chráněné živočišné; druhy ohrožené živočišné; ichtyologie; Lužnice; mlž; monitorování biologické; povodeň; přechod rybí; revitalizace systémů říčních; ryby
Project no.: VaV/620/9/03

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00E34D7

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-123662


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Final reports
 Record created 2012-09-05, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share