Original title: Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí: Souhrn a analýza výsledků provozních zkoušek MBÚ 2005 - 2006
Authors: SITA CZ a.s., Praha ; Lacková, Zuzana ; Friedmann, Bedřich ; Chudárek, Tomáš
Document type: Final reports
Year: 2007
Language: cze
Abstract: Příloha shrnuje výsledky provozních zkoušek MBÚ, které byly podrobně popsány a diskutovány v předcházejících pracích. Základním přínosem této práce je: 1. Z výsledků 11-ti sad zkoušek byly stanoveny průměrné vlastnosti odpadu v oblasti materiálová a zrnitostní skladba, kalorické vlastnosti, fyzikálně chemické vlastnosti surové podsítné frakce a fyzikálně chemické vlastnosti kompostu z MBÚ. Odpad průměrné skladby a kvality představený v této analýze je souhrnným výstupem úkolu VaV, který může být podkladem pro další studie a analýzy. 2. Byly provedeny srovnávací analýzy, které sledují a vyhodnocují rozdíly ve vlastnostech odpadu podle oblastí: porovnání s výsledky úkolu č. SD/720/2/00, srovnání skladby a vlastností odpadu dle charakteru zástavby, srovnání dle sezóny, srovnání dle regionu, srovnání vlastností vstupu na biologický stupeň a materiálu po biologické úpravě. Tyto srovnávací analýzy i údaje o průměrných vlastnostech odpadu jsou zasazeny do rámce platné legislativy v oblasti nakládání s odpady, případně souvisejících oblastech. Závěry srovnávacích analýz jsou přehledně uvedeny v souhrnu za každou kapitolu.
Keywords: biodegradable waste; environmental impact; mechanical-biological treatment of wastes; municipal waste; residual waste; sampling; odběr vzorků; odpady komunální; odpady rozložitelné biologicky; odpady směsné; vliv na ŽP; zpracování odpadů mechanicko-biologické
Project no.: SL/7/183/05 (CEP)

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00LEL4V

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-120093


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Final reports
 Record created 2012-08-17, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share