Original title: Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí: Environmentální a technické hodnocení vybraných zařízení MBÚ a komplexu využívání výstupních produktů v zahraničí
Authors: SLEEKO, Praha ; ETC Consulting Group, s.r.o., Praha ; Kotoulová, Zdenka ; Krečmerová, Tatiana ; Kovaříková, Terezie ; Durdil, Josef
Document type: Final reports
Year: 2007
Language: cze
Abstract: V rámci tohoto projektového úkolu bylo provedeno hodnocení se zaměřením především na technické a environmentální parametry zařízení na mechanicko–biologickou úpravu (MBÚ). Základními podklady k hodnocení byly obdržené dotazníky z vybraných zařízení MBÚ v zahraničí, jejichž výběr byl okomentován již v předešlých projektových úkolech, viz. "Výběr referenčních zařízení na mechanicko–biologickou úpravu ve vybraných zemí EU" a "Zabezpečení souboru srovnávacích parametrů ve vybraných zařízení MBÚ v zahraničí". První kapitola tohoto dokumentu shrnuje do přehledných tabulek informace z obdržených dotazníků z vybraných zařízení MBÚ. Ve druhé kapitole, byly stanoveny hodnotící technické, ekonomické, environmentální a sociální ukazatele, podle kterých byla vybraná zařízení na základě odpovědí z dotazníků hodnocena. Třetí část dokumentu se zabývá jednotlivými výstupy ze zařízení na mechanicko–biologickou úpravu, tj. výhřevnou frakcí resp. palivem z odpadů, stabilizovanou biologicky rozložitelnou frakcí a dalšími možnými využitelnými výstupy jako např. bioplyn nebo kovy.
Keywords: Austria; biodegradable waste; environmental impact; European union; European Union; Germany; Italy; mechanical-biological treatment of wastes; municipal waste; residual waste; waste production; Evropská unie; Itálie; Německo; odpady komunální; odpady rozložitelné biologicky; odpady směsné; produkce odpadů; Rakousko; vliv na ŽP; zpracování odpadů mechanicko-biologické
Project no.: SL/7/183/05 (CEP)

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00LEL96

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-120082


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Final reports
 Record created 2012-08-17, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share