Original title: Strategie a metodická podpora udržení a rozvoje zeleně v urbanizovaném prostoru: Návrh systému pro zpracování a údržbu dat k evidenci zeleně (dendrologických prvků) za účelem zefektivnění udržení zeleně v moderním pojetí informačních technologií s využitím geografických informačních systémů - GIS
Authors: Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., Brno ; Löw & spol., s.r.o., Brno ; Zimová, Eliška ; Šimecková, Jana ; Motl, Ivo ; Javorková, Lenka ; Finstrlová, Helena ; Bínová, Ludmila ; Finstrle, Aleš
Document type: Final reports
Year: 2003
Language: cze
Abstract: Cílem subprojektu je vytvořit metodický postup pro pořizování, údržbu a zpřístupnění informací o zeleni a její evidenci v urbanizovaném prostoru. Byly zhodnoceny a navrženy možnosti využití informačních technologií jak pro výkon veřejné správy, tak i pro zpřístupnění dalších informací o biotické složce (zeleni) veřejnosti.
Keywords: computer technology; geographic information systems; geographical information system; GIS; greenery maintenance; information technology; public greenery; tree species; urban greenery; urbanized environment; urbanized landscape; vegetation; woody plants; dřeviny; GIS; gis; krajina urbanizovaná; prostředí urbanizované; systém informační geografický; technologie informační; vegetace; výpočetní technika; zeleň městská; zeleň veřejná; údržba zeleně
Project no.: VaV/660/1/02

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00LCZQT

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-120000


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Final reports
 Record created 2012-08-17, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share