Original title: Struktura návrhu realizačních opatření zvyšujících retenční schopnost krajiny‚ hydroekologickou stabilitu a stabilitu ekosystémů jako celku - stávající stav
Authors: Branžovský, Antonín
Document type: Studies
Year: 2007
Language: cze
Abstract: Studie se zaměřuje zejména na předpoklady pro možnost realizace opatření v jednotlivých částech území ČR, které klasifikuje z hlediska možných environmentálních rizik. Současně s využitím zahraničních zkušeností hodnotí ukazatele – indikátory, které jsou používány pro stanovení míry environmentální zátěže a stupně udržitelného využívání území ve vztahu k předpokládané klimatické změně. Studie je rozdělena do částí: Krajina – její retenční schopnost, stabilita a rizika, Opatření v zahraničí ke zvýšení všech funkcí krajiny, Expertní hodnocení indikátorů stability udržitelného rozvoje.
Keywords: climatic change; ecosystem stability; environmental burden; hydroecology; landscape; landscape function; retention; water retention; funkce krajiny; hydroekologie; krajina; retence; stabilita ekosystému; stabilita krajiny; zadržování vody; změna klimatická; zátěž ekologická
Project no.: e4/185/07

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00LDV60

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-119989


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Analytical and methodological materials > Studies
 Record created 2012-08-17, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share