Original title: Komplexní strategie omezení látek znečišťujících ovzduší z provozů výroby a zpracování kovů v ČR: Systém monitorování emisí znečišťujících látek z provozů výroby a zpracování kovů
Authors: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ; Hutnictví železa a.s., Ostrava ; SVÚOM s.r.o., Praha ; SVÚM a.s. - slévárenství Brno ; Vysoká škola chemicko-technologická, Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Kret, Ján ; Jungwirtová, Vladimíra ; Trojan, Václav ; Chamrád, Jiří ; Koutský, Bohumil ; Machálek, Pavel
Document type: Final reports
Year: 1999
Language: cze
Abstract: Řešení dílčího úkolu DÚ 02 bylo zaměřeno na zmapování způsobu monitorování emisí a technických údajů o zdrojích znečišťování ovzduší a o procesech v oblasti výroby a zpracování kovů. Hlavním cílem bylo poskytnutí objektivních informací o současném stavu problematiky. Pozornost byla věnována zejména využitelnosti informací pocházejících od provozovatelů zdrojů, kontrolních orgánů a státních i oborových institucí, k plnění mezinárodních požadavků na inventarizaci emisí. Svazek obsahuje zprávu z etapy E 03: Analýza stávajícího systému monitorování emisí a doporučení k jeho optimalizaci a doplnění.
Keywords: air pollutant; Czech Republic; emission abatement; emission monitoring; environmental risk; European union; European Union; health hazard; metallurgical industry; metallurgy; metals; reduction of air pollution; Evropská unie; hutnictví; kovy; látka znečišťující ovzduší; metalurgie; monitorování emisí; průmysl hutnický; riziko ekologické; riziko zdravotní; snižování emisí; snižování znečištění ovzduší; Česká republika
Project no.: VaV/520/7/99

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00E33N0

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-119936


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Final reports
 Record created 2012-08-17, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share