Original title: Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí: Ověření mechanicko-biologické úpravy a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na ŽP
Authors: SITA CZ, a.s., Praha ; ETC Consulting Group s.r.o., Praha ; FITE a.s., Ostrava ; Bartoš, Pavel
Document type: Final reports
Year: 2007
Language: cze
Abstract: Závěrečná zpráva v sobě integruje všechny původně předepsané závěrečné kapitoly z návrhu na řešení projektu ze smlouvy o dílo na předmětnou VaV a jejích dodatků smlouvy za rok 2006 a 2007. Zpráva je rozdělena do kapitol: Popis prací a metodiky VaV úkolu (provozní zkouška a analytické práce rešeršního charakteru), Environmentální posouzení metody MBÚ, Ekonomické posouzení metody MBÚ v podmínkách ČR, Legislativní analýza a legislativní doporučení, Návrh a definování pilotních projektů, Možnosti uplatnění použité metodiky, Komplexní zhodnocení možnosti aplikace metody MBÚ v podmínkách ČR a doporučení a Závěr.
Keywords: anaerobic digestion; biodegradable waste; Czech Republic; environmental impact; mechanical-biological treatment of wastes; municipal waste; residual waste; sampling; odběr vzorků; odpady komunální; odpady rozložitelné biologicky; odpady směsné; vliv na ŽP; vyhnívání anaerobní; zpracování odpadů mechanicko-biologické; Česká republika
Project no.: SL/7/183/05 (CEP)

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00LEL25

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-119895


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Final reports
 Record created 2012-08-17, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share