Original title: Stav vodního bohatství ČR a environmentální ochrana hydroekosystémů v přírodě
Authors: Branžovský, Antonín
Document type: Studies
Year: 2007
Language: cze
Abstract: Studie hodnotí stav vodní bohatství ČR z hlediska krajinného komplexu z aspektu ekologické stability, vymezuje systémové vztahy krajiny, přírody a hydroekosystémů v závislosti na faktorech, které narušují ekologickou stabilitu krajiny v důsledku změn klimatu. Eliminace důsledků pro a využívání krajiny z hlediska zahraničních poznatků a navrhuje opatření, která by usnadňovala možnost spolupráce veřejného a soukromého sektoru, zajistila spolupráci obyvatelstva při zabezpečování ekologické stability hydroekosystémů a návazně i celého krajinného komplexu. Součástí jsou podklady pro průzkum a vyhodnocení informací z hlediska sociálních aspektů. Obsahuje doporučení pro programové dokumenty MŽP a vyhodnocení dosažených poznatků z hlediska budoucích období.
Keywords: Austria; Berounka river basin; Denmark; Dyje river basin; ecological stability; Elbe river basin; France; Germany; Great Britain; Holland; Ireland; Italy; landscape; Luxembourg; Morava river basin; Oder river basin; Spain; Vltava river basin; water ecosystem; water resources; bohatství vodní; Dánsko; ekosystém vodní; Francie; Holandsko; Irsko; Itálie; krajina; Lucembursko; Německo; povodí Berounky; povodí Dyje; povodí Labe; povodí Moravy; povodí Odry; povodí Vltavy; Rakousko; stabilita ekologická; Velká Británie; Španělsko
Project no.: e4/191/07

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00LDUS5

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-119846


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Analytical and methodological materials > Studies
 Record created 2012-08-17, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share