Original title: Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí: Přehled výsledků doplňkové provozní zkoušky MBÚ
Authors: SITA CZ a.s., Praha ; Lacková, Zuzana ; Friedmann, Bedřich ; Chudárek, Tomáš
Document type: Final reports
Year: 2007
Language: cze
Abstract: Záměrem doplňující zkoušky bylo připravit vzorek pro anaerobní digesci, který byl během zkoušky získán a odevzdán ke zpracování. Během zkoušky byly získány další doplňující informace o skladbě a kvalitě odpadu nad rámec předpokládaného rozsahu provozní části řešení úkolu VaV. Výsledky zkoušky a dílčích stanovení odpovídají výsledkům předcházejících testů a potvrzují závěry stávajících vyhodnocení.
Keywords: biodegradable waste; environmental impact; mechanical-biological treatment of wastes; municipal waste; residual waste; sampling; odběr vzorků; odpady komunální; odpady rozložitelné biologicky; odpady směsné; vliv na ŽP; zpracování odpadů mechanicko-biologické
Project no.: SL/7/183/05 (CEP)

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00LEL5Q

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-119766


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Final reports
 Record created 2012-08-17, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share