Original title: Participativní management chráněných území - klíč k minimalizaci konfliktů mezi ochranou biodiversity a socioekonomickým rozvojem místních komunit
Authors: IDS, Praha ; Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice ; Kopáčková, Miroslava ; Kušová, Drahomíra ; Bartoš, Michael ; Matějka, Karel ; Boháč, Jaroslav ; Těšitel, Jan
Document type: Final reports
Year: 2005
Language: cze
Abstract: Svazek obsahuje tyto přílohy: Příloha 16: Sídla a obyvatelstvo, Příloha 17: Statistické šetření pro porovnání obcí v zájmovém území, Příloha 18: Hodnocení obcí podle zastoupení druhů pozemků, Příloha 19: Ordinace sociálně-ekonomických charakteristik obcí, Příloha 20: Dotazník, Příloha 21: Dotazníky k sociologicko-ekonomickému průzkumu zájmových území (zpracování dat), Příloha 22: Sociologický dotazníkový průzkum, Příloha 23: Zpracování databáze projektů k BR Šumava, Třeboňsko a Křivoklátsko.
Keywords: biodiversity; biological diversity; biological diversity conservation; biosphere reserve; BR Křivoklátsko; BR Třeboňsko region; BR Šumava Mts.; ecosystem stability; geography of population; human settlement; local development; population; protected area; socioeconomic development; sociological survey; biodiverzita; BR Křivoklátsko; BR Třeboňsko; BR Šumava; diverzita biologická; geografie obyvatelstva; obyvatelstvo; ochrana rozmanitosti biologické; populace; průzkum sociologický; rezervace biosférická; rozmanitost biologická; rozvoj místní; rozvoj socioekonomický; stabilita ekosystému; sídlo lidské; území chráněné
Project no.: VaV/610/3/03

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00E33T6

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-119650


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Final reports
 Record created 2012-08-17, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share