Original title: Zjištění kvality a způsobu nakládání s kaly z vybraných komunálních ČOV: I. etapa: Výsledná zpráva dotazníkové akce
Authors: Vodohospodářský podnik, Plzeň ; Frank, Karel
Document type: Survey reports
Year: 2000
Language: cze
Abstract: Byla získána data od provozovatelů velkých ČOV o kvalitě, množství a způsobu nakládání s kalem. Soubor dat může sloužit jako podklad pro přípravu implementace Směrnice EU č. 86/278/EEC, o ochraně životního prostředí a zvláště půdy při používání čistírenských kalů v zemědělství.
Keywords: agricultural land; hygienisation; incineration of sludge; sediment; sewage sludge; sludge composting; sludge energy; sludge incineration; sludge production; sludge stabilisation; sludge utilisation; wastewater treatment plant; energie z kalu; hygienizace; kal čistírenský; kompostování kalu; produkce kalu; půda zemědělská; sediment; spalování kalu; stabilizace kalu; využití kalu; čistírna OV

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00NACQ2

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-119172


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Survey reports
 Record created 2012-07-30, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share