Original title: Ekologické využívání odpadních látek zemědělské produkce rostlinného a živočišného původu a čistírenských kalů
Authors: Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Vysoká škola veterinární a farmaceutická, Brno
Document type: Progress reports
Year: 1992
Language: cze
Abstract: Cílem projektu je vytvoření kontrolovaných a regulovaných ekobloků rostlinné a živočišné produkce ve vybraných lokalitách s ohledem na transfer a kumulaci kontaminantů v potravinových řetězcích a stanovení minimalizačních postupů transferu na bázi aplikací biokompostů. Na zkušebních lokalitách byl sledován výskyt organických polutantů v článcích potravního řetězce a v ekoblocích - voda pitná a napájecí, voda povrchová včetně sedimentů, ovzduší, krmiva, biokaly a komposty. Jsou uvedeny výsledky analýz.
Keywords: agricultural production; agriculture; cadmium; compost; food chain; food chain contamination; hazardous substance; health condition; lead; mercury; mercury (chemistry); polychlorinated biphenyls; valuation; bifenyly polychlorované; kadmium; kompost; látka nebezpečná; oceňování; olovo; potravní řetězec; rtuť; stav zdravotní; výroba zemědělská; zemědělství; znečištění řetězce potravního; řetězec potravní

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00N9DGM

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-119124


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-07-30, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share