Original title: Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 9: Krkonošský národní park a ekologické problémy rekreace II. Obsahová analýza výstřižků
Authors: Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Kábele, Jiří
Document type: Survey reports
Year: 1979
Language: cze
Abstract: Studie zkoumá nepřímý kontakt KRNAPu s veřejností prostřednictvím médií. Obsahová analýza sdělovacích prostředků sledovala tři tematické okruhy 1. Krkonošský národní park, 2. Konflikty lidí a přírody, lidí mezi sebou a lidí s institucemi v době rekreace a 3. Problematiku životního prostředí v televizi, rozhlase a filmu. Je uveden popisný aparát obshaové analýzy, který je rozdělen na základní údaje o textu, charakteristiku obsahu a kategorie způsobu. Celkem je uvedeno v těchto skupinách 72 kategorií, které mohou být pro popsání textu použity. Jsou uvedeny frekvence témat a procento jejich zastoupení v různých typech médií. Jsou uvedeny ukázky textů z denního tisku včetně jeho hodnocení. Závěr analýzy uvádí doporučení pro komunikační strategii KRNAPu i hodnocení přístupu médií k uvedeným tématům. Studie obsahuje tematické okruhy 2 a 3.
Keywords: analysis; behaviour; communication; communication (economy); ecological behaviour; environmental conflict; environmental damage; environmental liability; mass media; mountain tourism; municipality development; news media; non-ecological behaviour; NP Krkonoše Mts.; provision of information; public inquiry; public opinion; public relations; questionnaire; recreation; search; search services; sociological survey; sustainable development; tourism; trend of opinion; analýza; chování; chování ekologické; chování neekologické; dotazník; komunikace; komunikování; konflikt ekologický; mínění veřejné; NP Krkonoše; odpovědnost za poškození ŽP; poskytování informací; poškození ŽP; prostředky sdělovací hromadné; průzkum sociologický; průzkum veřejnosti; public relations; rekreace; rešerše; rešeršní služby; rozvoj obce; rozvoj udržitelný; ruch cestovní; sdělovací prostředky; styk s veřejností; turistika; turistika horská; veřejné mínění; vývoj názoru
Project no.: R-1

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00N9AYP

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-119109


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Survey reports
 Record created 2012-07-30, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share