Original title: Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 12: Veřejnost a horská rekreace III.
Authors: Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Reichel, Jiří ; Blažek, Bohuslav
Document type: Survey reports
Year: 1980
Language: cze
Abstract: Výsledky sociologického průzkumu chování návštěvníků NP Krkonoše (KRNAP). Byly identifikovány různé druhy ekologické chování, škodlivého i užitečného a popsány faktory, které toto chování mohou ovlivnit. Práce uvádí jednotlivé typy návštěvníků a snaží se postihnout, které faktory podmiňují jejich chování. Jako hlavní faktor ovliňující ekologické chování se ukázal být věk nikoli ve smyslu čistě chronologickém, ale spíše ve smyslu stylů jednání různých generací v dané populaci koexistujících.
Keywords: behaviour; communication; communication (economy); ecological behaviour; environmental conflict; environmental damage; environmental liability; mountain tourism; non-ecological behaviour; NP Krkonoše Mts.; opinion survey; provision of information; public inquiry; public opinion; public relations; questionnaire; recreation; sociological survey; tourism; tourist industry; trend of opinion; cestovní ruch; chování; chování ekologické; chování neekologické; dotazník; komunikace; komunikování; konflikt ekologický; mínění veřejné; NP Krkonoše; odpovědnost za poškození ŽP; poskytování informací; poškození ŽP; průzkum mínění; průzkum sociologický; průzkum veřejnosti; public relations; rekreace; styk s veřejností; turistika; turistika horská; veřejné mínění; vývoj názoru
Project no.: R-1

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00N9AWZ

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-119107


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Survey reports
 Record created 2012-07-30, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share