Original title: Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 14: Výsledky výzkumu V3. Rozbor účinnosti propagačního působení KRNAP na návštěvníky Krkonoš
Authors: Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Vysekalová, Jitka ; Kasalová, Hana ; Maříková, Iva
Document type: Survey reports
Year: 1980
Language: cze
Abstract: První část obsahuje informaci o přípravě, průběhu a výsledcích terénního šetření dílčí fáze úkolu V3. Šetření se uskutečnilo v letním období na území KRNAPu mezi náhodně vybranými návštěvníky. Byli dotazování na různých stanovištích odlišného charakteru. Výsledky uvádějí složení zkoumané populace a další informace o souboru návštěvníků. Druhá část studie se zabývá úspěšností propagačních a informačních materiálů o akcích, pravidlech chování a o funkcích a práci informačních středisek KRNAPu. Zabývá se úspěšností naučných stezek a povědomím o jejich existenci. Obsahuje návrhy a doporučení k propagaci KRNAP.
Keywords: advertising; behaviour; communication; communication (economy); ecological behaviour; environmental conflict; environmental damage; environmental liability; information centre; mountain tourism; non-ecological behaviour; NP Krkonoše Mts.; opinion survey; promotion; provision of information; public inquiry; public opinion; public relations; questionnaire; recreation; sociological survey; sustainable development; tourism; trend of opinion; chování; chování ekologické; chování neekologické; dotazník; komunikace; komunikování; konflikt ekologický; mínění veřejné; NP Krkonoše; poskytování informací; propagace; průzkum mínění; průzkum sociologický; průzkum veřejnosti; public relations; reklama; rekreace; styk s veřejností; středisko informační; turistika; turistika horská; veřejné mínění; vývoj názoru
Project no.: R-1

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00N9ATE

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-119104


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Survey reports
 Record created 2012-07-30, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share