Original title: Revize vymezení nadregionálního biocentra č. 64 Raškov‚ upřesnění hranic‚ zhodnocení přítomných a reprezentativních ekosystémů a posouzení zásahů spojených s výstavbou a provozem malé vodní elektrárny Raškov - Dvůr
Authors: GeoVision, Brno
Document type: Studies
Year: 2009
Language: cze
Abstract: Studie uvádí výsledky revize a aktualizace vymezení nadregionálního biocentra (NRBC) č. 64 Raškov, upřesnění hranic, zhodnocení přítomných reprezentativních ekosystémů a posouzení zásahů spojených s uvažovaným umístěním malé vodní elektrárny. Při revizi ÚSES byly prověřeny rovněž návaznosti všech hierarchických úrovní ÚSES do sousedních území a aktuální stav vymezení skladebných částí ÚSES v územně plánovacích dokumentacích. Cílem revize bylo prověřit reprezentativnost dosavadního vymezení NRBC, provázat všechny hierarchické úrovně podle požadovaných metodických postupů a posoudit vliv uvažovaného záměru na ekostabilizační funkce biocentra.
Keywords: appraisal; biocentre; effect on the environment; impact on landscape; Morava river; Raškov; small water power plant; TSES; biocentrum; dopad na krajinu; elektrárna vodní malá; Morava; posouzení; Raškov; vliv na ŽP; ÚSES
Project no.: e4/504/09

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00N99KU

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-119079


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Analytical and methodological materials > Studies
 Record created 2012-07-30, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share