Original title: Vyhodnocení možností umístění větrných a fotovoltaických elektráren z hlediska ochrany přírody a krajiny
Authors: Atelier V, Praha ; Sklenička, Petr ; Vorel, Ivan
Document type: Studies
Year: 2009
Language: cze
Abstract: Přes všechny přínosy ve smyslu menší zátěže životního prostředí oproti výrobě elektrické energie z konvenčních zdrojů, je právě výstavba větrných a fotovoltaickcých elektráren zcela novým zásahem do krajiny, který se může dotýkat řady zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny. Metodický návod proto stanovuje postup zpracování preventivní studie, která identifikuje zájmy ochrany přírody a krajiny v regionálním měřítku a formou negativního vymezení definuje území, v nichž je výstavba VTE a FVE nevhodná, spíše nevhodná a potenciálně a za posléze jasně formulovaných zásad přípustná.
Keywords: construction of power plant; environment protection; landscape protection; methodology; methods; nature protection; solar power plant; wind power plant; elektrárna sluneční; elektrárna větrná; metodika; metody; ochrana krajiny; ochrana přírody; ochrana životního prostředí; výstavba elektrárny
Project no.: e4/509/09

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00N99P5

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-119073


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Analytical and methodological materials > Studies
 Record created 2012-07-30, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share