Original title: Modelové zhodnocení energetického potenciálu toků a jeho možného využití z hlediska zájmů ochrany vodních ekosystémů
Authors: Daphne, Institut aplikované ekologie
Document type: Studies
Year: 2008
Language: cze
Abstract: Studie řeší otázku využití vody jako obnovitelného zdroje energie ve vztahu k cennosti toků coby stanovišť původní fauny a flóry v modelových oblastech (povodí Otavy, Jizery, Ploučnice a Kamenice), odpovídající cca 1 200 km říční sítě (více než 5 % významných toků).
Keywords: environment protection; environmental conflict; hydroenergetics structure; Jizera river; Kamenice river; nature conservation; Otava river; Ploučnice river; small water power plant; elektrárna vodní malá; Jizera; Kamenice; konflikt ekologický; ochrana přírody; ochrana životního prostředí; Otava; Ploučnice; stavba hydroenergetická
Project no.: e4/375/08

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00N9AKN

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-119051


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Analytical and methodological materials > Studies
 Record created 2012-07-30, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share