Original title: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky
Authors: ECO – MANAGEMENT, s.r.o., Brno-Řečkovice ; SITA CZ a.s., Praha ; Hřebíček, Jiří ; Friedmann, Bedřich
Document type: Progress reports
Year: 2009
Language: cze
Abstract: Projekt se zabývá výzkumem a vývojem integrovaného nakládání s odpady v České republice kompatibilního s EU a vytvořením návrhu nových nástrojů (informační, organizační, legislativní, technologické, dobrovolné). Cílem zavedení nástrojů je podpora předcházení vzniku odpadů a snížení měrné produkce odpadů nezávisle na úrovní ekonomického růstu, včetně jeho ověření v rámci výzkumu a vývoje regionálního integrovaného systému nakládání s odpady v pilotním území. Výsledky v etapách: Etapa 2: Srovnání efektivnosti různých systémů pro nakládání s odpady, obaly a výrobky po ukončení jejich životnosti - vydána publikace (viz příloha 2). Etapa 3: Rozšířit stávající soustavu indikátorů POH o indikátory pro sledování efektivnosti jednotlivých prvků sběru, svozu a nakládání s odpady, systém monitorování a vyhodnocování - byla vypracována metodika pro návrh integrovaných systémů nakládání s odpady (viz příloha 3). Etapa 4: Navrhnout integrovaný systém OH v konkrétní lokalitě - byl vypracován přehled situace pilotního území (viz příloha 4, část pouze na CD-ROM). Etapa 5: Realizace integrovaného regionální systému OH v dané lokalitě.
Keywords: biodegradable waste; car wreck; commercial waste; electrical and electronic waste; integrated waste management; packages; packaging; recycling of wastes; waste; waste avoidance; waste handling; waste recovery; waste reduction; wastes; autovrak; elektroodpad; hospodářství odpadové integrované; nakládání s odpady; obaly; odpady; odpady rozložitelné biologicky; odpady živnostenské; předcházení vzniku odpadů; recyklace odpadů; snižování množství odpadů; využití odpadů
Project no.: SPII2f1/30/07 (CEP)

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00N8XLE

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-119018


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Progress reports
 Record created 2012-07-30, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share