Original title: Projekt Labe IV
Authors: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech, Vodňany ; České vysoké učení technické v Praze‚ Fakulta stavební, Praha ; Ústav pro hydrodynamiku AV ČR ; Aquatest, Stavební geologie a.s., Praha ; ProGeo Consulting, s.r.o. ; Česká geologická služba, Praha ; Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Přírodovědecká fakulta UK, Praha ; Ministerstvo zemědělství, Praha ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Odborná skupina pro vodní toky a vodohospodářské soustavy ; Valenta, Petr ; Rudiš, Miroslav ; Šanda, Martin ; Votrubová, Jana ; Sněhota, Michal ; Vogel, Tomáš ; Císlerová, Milena ; Herrmann, Zdeněk ; Milický, Martin ; Čurda, Stanislav ; Jačková, Ivana ; Kadlecová, Renáta ; Buzek, František ; Široká, Z. ; Kolářová, J. ; Žlábek, V. ; Randák, T. ; Soldán, Přemysl ; Nesměrák, Ivan ; Bubeníčková, Libuše ; Beven, Keith ; Kulasová, Alena ; Martínková, Marta ; Eckhardt, Pavel ; Svobodová, Zdena ; Stuchlík, Ondřej ; Kokeš, Jiří ; Hřebík, Štěpán ; Havel, Ladislav ; Fuksa, Josef K. ; Desertová, Blanka ; Slavík, Ondřej ; Müller, Bohumil ; Blažková, Šárka
Document type: Proceedings
Year: 2003
Language: cze
Abstract: Sborník obsahuje souhrn všech dílčích úkolů Labe IV za rok 2003: Cíle projektu Labe IV, Použití moderních metod pro monitoring, prognózu vývoje a obnovu volné migrace rybích společenstev, Výzkum složek vodní flóry (fytoplankton a makrofyta) ve vybraných tocích povodí Labe, Biomonitoring říčního ekosystému Labe a dolní Vltavy, Vliv ekologických zátěží na tok Labe, Teorie modelování a monitorování a její využití v praxi, Environmentální indikátory, stanovení priorit a nalýza nákladů a přínosů investic do ŽP, Ekotoxicita znečištění vodního prostředí, Využití biochemických markerů při hodnocení kontaminace vodního prostředí, Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe, Modelování pohybu vody a rozpouštěných látek ve vadózní zóně, Dynamika polutantů v hlavním korytě a údolní nivě českého Labe. Sborník semináře ze dne 13. 1. 2004 Praha, Klub techniků
Keywords: Elbe river; Elbe river basin; Elbe river project; proceedings; scientific meetings; workshop; konference; Labe; povodí Labe; projekt Labe; sborník; sborníky; vědecká setkání
Project no.: VaV/650/5/03

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00N7PEA

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-118824


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Conference materials > Proceedings
 Record created 2012-07-30, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share