Original title: Novela Metodického pokynu odboru odpadů MŽP - nakládání se stavebními a demoličními odpady
Authors: Veverková, Milena
Document type: Methods
Year: 2002
Language: cze
Abstract: Metodika je přepracována v souladu s novou právní úpravou, jsou doplněny postupy odběru vzorků vybraných druhů stavebních odpadů pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a pro účely využití stavebního odpadů k terénním úpravám nebo pro uložení na skládku. Byl sjednocen odběr vzorků z liniových staveb a stavebních demolic a bylo připraveno jednotné hodnocení těchto vzorků.
Keywords: asbestos; construction and demolition waste; ecotoxicology; methodical procedure; recycling of wastes; regulation on waste; rule of practice; use of wastes as material; waste property; waste recovery; azbest; ekotoxikologie; odpady stavební a demoliční; postup metodický; předpisy prováděcí; recyklace odpadů; vlastnost odpadů; vyhláška o odpadech; využití odpadů; využití odpadů jako materiálu

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00N74YL

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-118805


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Analytical and methodological materials > Methods
 Record created 2012-07-30, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share