Original title: Identifikace prevenčního potenciálu živnostenských odpadů v ČR a jeho uplatnění v praxi
Authors: Ing. Bohumil Černík - ENZO, Praha ; SLEEKO Zdenka KOTOULOVÁ, Ing. , Praha ; Černík, Bohumil ; Kotoulová, Zdenka
Document type: Final reports
Year: 2007
Language: cze
Abstract: Živnostenské odpady jako odpady vznikající ve sféře služeb a drobných výrobních činností byly klasifikovány souborem vybraných ekonomických činností, byla analyzována jejich produkce a způsoby nakládání s nimi. Byla navržena opatření na snižování produkce těchto odpadů a zvýšení jejich využití. Je popsán postup prací v jednotlivých letech řešení projektu. S nezbytností osvěty mezi producenty živnostenského odpadu souvisí i vznik publikace, která je samostatnou přílohou této zprávy.
Keywords: commercial waste; education; hazardous waste; information assistance; information service; internet; Internet; municipal waste; prevention of waste generation; training; waste avoidance; internet; odpady komunální; odpady nebezpečné; odpady živnostenské; podpora informační; prevence vzniku odpadů; předcházení vzniku odpadů; služba informační; trénink; vzdělání; vzdělávání
Project no.: SPII2F1/2/07 (CEP)

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00S4D86

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-118792


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Final reports
 Record created 2012-07-30, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share