Original title: Odpadní proud. Stavební a demoliční odpad
Authors: ECO management, Brno ; Hejč, Michal ; Hřebíček, Jiří ; Škopán, Miroslav
Document type: Studies
Year: 2002
Language: cze
Abstract: Studie na základě hodnocení stavu produkce a nakládání se stavebním a demoličním odpadem navrhuje opatření k takovému nakládání s těmito odpady, které by bylo nejen ekologické, ale i ekonomické. Vysoký podíl stavebních a demoličních odpadů na celkové produkci odpadů ukazuje, že je nezbytné snižovat produkci, zvýšit procento recyklace a využívat ve stavebnictví recyklovatelné odpady jiného původu.
Keywords: building waste; construction and demolition waste; prevention of waste generation; recycling of wastes; technology; waste generation; waste legislation; waste recovery; waste recycling; legislativa k odpadům; odpady stavební; odpady stavební a demoliční; prevence vzniku odpadů; recyklace odpadů; technologie; využití odpadů; vznik odpadů

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00S4KOL

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-118775


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Analytical and methodological materials > Studies
 Record created 2012-07-30, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share