Original title: Posouzení efektivnosti vyšších úrovní třídění odpadu: Celkové shrnutí výsledků projektu
Authors: ECO trend s.r.o., Praha ; Záveský, Marek ; Nobilis, Luboš ; Matějka, Jan
Document type: Final reports
Year: 2010
Language: cze
Abstract: Shrnutí jednotlivých fází projektu a hodnocení dosažených výsledků. Závěr doporučuje, aby vytvářené systémy nakládání s komunálním odpadem v obcích respektovaly tři hlavní zásady moderního odpadového hospodářství - snižování produkce odpadů, oddělené shromažďování a sběr využitelných odpadů a jejich předávání k materiálovému využití a snižování množství směsného odpadu předávaného na skládky.
Keywords: BAT; economic evaluation; municipal waste; municipality; recycling of wastes; waste collection; waste collection system; waste disposal services; waste management; waste processing; waste recovery; waste sorting; BAT; hodnocení ekonomické; hospodářství odpadové; odpady komunální; odstraňování odpadů; recyklace odpadů; sběr odpadů; systém sběru odpadů; třídění odpadů; využití odpadů; zpracování odpadů, obec
Project no.: SP/2F1/121/08 (CEP)

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00N5CUB

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-118671


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Final reports
 Record created 2012-07-30, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share