Original title: Výzkum vlastností a využití digestátu z anaerobních procesů kofermentace zemědělských a dalších‚ zejména obtížně využitelných organických odpadů
Authors: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ; Spanilá, Věra ; Stepková, Kateřina ; Cagalová, Simona ; Chamrádová, Kateřina ; Michnová, Michaela ; Moravcová, Tereza ; Fiedor, Jiří ; Rusín, Jiří ; Obalová, Lucie ; Kuča, Roman ; Obroučka, Karel
Document type: Final reports
Year: 2010
Language: cze
Abstract: Konkrétně vymezeným cílem řešeného projektu je návrh postupů anaerobní kofermentace běžných zemědělských odpadů s dalšími organickými odpady, včetně organických odpadů, jejichž další využití v jiných technologiích nebo jinými postupy se jeví jako problematické, přičemž jako hlavní kritérium se stanoví další využití digestátu, a to buď pro účely hnojení zemědělských pozemků, či pro jiné účely (materiálové případně energetické využití). Na základě provedených analýz vstupních surovin, vstupních směsí a modelových zkoušek kofermentace za zvolených podmínek s následným zhodnocením množství a kvality bioplynu a složení digestátu, bylo možno posoudit vhodnost jednotlivých organických materiálů (odpadů) pro proces kofermentace a navrhnout technologický postup kofermentace dané vstupní suroviny. Byly provedeny experimenty ověřující možnost alternativního využití digestátu pro energetické využití s možností následného využití tuhých zbytků.
Keywords: agricultural waste; anaerobic digestion; biodegradable waste; biofuels; biogas; fermentation; organic fertiliser; organic waste; renewable energy source; use of wastes as energy source; waste composting; waste from incineration; waste incineration; biopaliva; bioplyn; fermentace; hnojivo organické; kompostování odpadů; odpady organické; odpady rozložitelné biologicky; odpady ze spalování; odpady ze zemědělství; spalování odpadů; vyhnívání anaerobní; využití odpadů jako zdroje energie; zdroj energie obnovitelný
Project no.: SP/3G4/103/07 (CEP)

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00S5ICA

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-118658


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Final reports
 Record created 2012-07-30, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share