Název: Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Modelování vlivu změn v povodí Jizery na znečištění živinami. Modelování vlivu změn v povodí Jizery na znečištění živinami
Autoři: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Martínková, Marta
Typ dokumentu: Průběžné zprávy z projektu
Rok: 2010
Jazyk: cze
Abstrakt: Dva hlavní okruhy řešení - analýza možných dopadů klimatické změny, předpokládaných změn v hospodaření s vodou, adaptačních opatření a souvisejících změn v povodí z globálního hlediska a matematické modelování vlivu změn v povodí Jizery na dostupnost vody a kvalitu vody jsou shrnuty ve dvou přiložených článcích.
Klíčová slova: ekosystém vodní; hydrologie; jakost vody; Jizera; látka toxická; látky znečišťující; modelování matematické; povodí Labe; vliv antropogenní; voda podzemní; vzorkování; zdroje vodní; znečištění vody; zátěž ekologická; Česká republika; anthropogenic impact; Czech Republic; Elbe river basin; environmental burden; groundwater; hydrology; Jizera river; mathematical modelling; pollutants; sampling; toxic substance; water ecosystem; water pollution; water quality; water resources
Číslo projektu: SP/2e7/229/07 (CEP)

Instituce: Ministerstvo životního prostředí (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je po domluvě dostupný v budově Ministerstva životního prostředí.
Původní záznam: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00S5I7Z

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-118435


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Státní správa > Ministerstva > Ministerstvo životního prostředí
Zprávy > Průběžné zprávy z projektu
 Záznam vytvořen dne 2012-07-30, naposledy upraven 2020-03-27.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet