Original title: Minimalizace emisní zátěže kogenerační jednotky výzkumem nových technologických postupů pro využití v komunální sféře
Authors: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ; Mihola, Milan ; Kocich, Radim ; Macháčková, Adéla ; Klečková, Zuzana
Document type: Final reports
Year: 2010
Language: cze
Abstract: Zvolená kogenerační technologie je jednou z možností snížení emisní zátěže ŽP, neboť kombinovanou výrobou tepla a elektřiny se snižuje spotřeba použitého paliva, a tím klesá produkce exhalací. Jsou shrnuty možnosti hospodárného nakládání s vyvíjenou tepelnou energií v rámci kogeneračních technologií.
Keywords: biofuels; biogas; cogeneration; cogeneration of electric power and heat; combined heat-power system; energy consumption; energy source; energy sources use; reduction of air pollution; renewable energy; renewable energy source; waste from incineration; biopaliva; bioplyn; energie ze zdrojů obnovitelných; kogenerace; odpady ze spalování; snižování znečištění ovzduší; spotřeba energie; využití zdrojů energie; zdroj energetický; zdroj energie obnovitelný
Project no.: SPII2f1/27/07 (CEP)

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP00S5JI9

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-118418


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Reports > Final reports
 Record created 2012-07-30, last modified 2020-03-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share