Průvodce vyhledáváním

Náš vyhledávač se snaží nabídnout obvyklé funkce dnešních webových vyhledávačů, jako je Google. Nicméně povaha bibliografického vyhledávání je jiná než u vyhledávání webových stránek. Poskytujeme řadu přídavných funkcí, které umožňují komplexní a přesné strukturované vyhledávání, včetně kombinovaného metadatového vyhledávání, fulltextového vyhledávání a vyhledávání odkazů v jednom kroku. Na této stránce je uvedeno několik tipů a triků, které vám mohou pomoci.

    Porovnání jednoduchého a pokročilého vyhledávání
    Pomoc při vyhledávání
    Porovnání vyhledávání slov a frází
    Booleovy dotazy
    Kulaté závorky
    Speciální znaky a interpunkce
    Mezinárodní znaky
    Hledání se zástupným znakem *
    Strukturované metadatové vyhledávání

Porovnání jednoduchého a pokročilého vyhledávání

Přednastaven je režim jednoduchého vyhledávání, který vám v zásadě nabízí jednu zadávací kolonku, do které napíšete svůj dotaz, a dále máte možnost vybrat si jeden obecný rejstřík, který se bude prohledávat. Obvykle jednoduše napíšete klíčová slova, která vás zajímají, a spustíte vyhledávání. Například pokud vás zajímají dokumenty o standardním modelu, které napsal (nebo které zmiňuje) Ellis, napíšete:

a poté na stránce s výsledky vyhledávání můžete klíčová slova přidat/odebrat, abyste našli přesně to, co hledáte, jak je popsáno níže.

Rozhraní pokročilého vyhledávání vám nabízí přesné nástroje, se kterými si můžete pohrát: můžete změnit druh shody z přednastavené shody slov na vyhledávání frází nebo na shodu s regulárním výrazem; můžete použít Booleovy dotazy v několika rejstřících atd. Například k vyhledání všech dokumentů, které napsal Ellis, J, jenž se píše právě takto, které v názvu obsahují buď slova mion nebo neutrino a které byly publikovány v roce 2001, napíšete:

 

Upozorňujeme, že jednoduché vyhledávání vám nabízí v zásadě stejný rozsah funkcí, pokud použijete speciální syntaxi, která je vysvětlena níže. Rozlišení jednoduchého a pokročilého vyhledávání se netýká rozsahu funkcí, které nabízí, ale spíše množství parametrů, které můžete „dolaďovat”. Přizpůsobili jsme se obvyklému používání pojmů jednoduchý/pokročilý, které používají i ostatní vyhledávací nástroje.

Většina následujících informací se týká otázky „jak by pokročilý uživatel používal rozhraní jednoduchého vyhledávání”.

Pomoc při vyhledávání

Po zadání dotazu provede vyhledávač jeho analýzu a pokud nenajde žádný odpovídající výsledek, vždy se vám pokusí pomoci. Například vám v případě potíží s hláskováním napíše seznam nejbližších pojmů v rejstříku:

Stejně tak vás vyhledávač upozorní, když se vámi hledané pojmy nepodaří najít, případně když se tyto pojmy našly, ale nepodařilo se vyhovět vašemu Booleovu dotazu. Vyhledávací nástroj se také skrytě pokusí vyhledat alternativní formy (např. odstranit interpunkci) atd.

Díky několika fázím vyhledávání a pomoci, která se v každé fázi poskytuje, obvykle postačuje jednoduše napsat, co hledáte, a počkat, co na to systém řekne. Pokud nejste spokojeni, můžete k dotazu přidávat slova nebo je z něj odebírat, dokud nedostanete uspokojivou odpověď.

Porovnání vyhledávání slov a frází

Přednastaven je režim vyhledávání slov. To znamená, že žádný oddělovač (mezera, tabulátor apod.), který napíšete, nemá význam, ale bude se vykládat jako „přidat automatické booleovské AND mezi slova”, jako to dělá například Google. Například pro vyhledání všech záznamů, které kdekoli v textu obsahují jak slovo ellis, tak slovo muon, napište:

Oddělovač bude mít význam, pokud jej dáte do uvozovek. Existují dva režimy vyhledávání frází:
  1. Dvojité uvozovky dávají vyhledávači pokyn, aby vyhledal přesnou frázi. Tento režim vyhledávání najde odpovídající výsledek jen a pouze tehdy, pokud se dané metadatové pole přesně shoduje se zadaným kritériem. Například pro vyhledání všech dokumentů, které napsal Ellis J, jenž se píše právě takto, napište:
  2. Jednoduché uvozovky dávají vyhledávači pokyn, aby vyhledal dílčí frázi. Na rozdíl od vyhledávání přesné fráze tento režim zohledňuje i další text, který se objevuje před daným kritériem či za ním. Do jisté míry se to podobá režimu vyhledávání frází, který je běžný na Googlu a u dalších fulltextových nástrojů, které vyhledávají frázové výrazy v rámci webových stránek. Například pro vyhledání všech názvů, které obsahují výraz muon decay bez ohledu na umístění výrazu v daném názvu, napište:
    Zde vidíte, jak vyhledat autora, který se někdy píše Ellis, J a jindy zase Ellis, Jonathan Richard (a další autoři, jako De Lellis, Jim):

Rozdíl mezi režimy vyhledávání přesné a dílčí fráze nemusí být na první pohled patrný. Zatímco druhý z nich se spíše podobá vyhledávání frází v internetových vyhledávačích, prvně uvedený je obvykle o řád rychlejší, pokud znáte přesné hodnoty, které hledáte.

Kromě vyhledávání slov a frází je dalším zajímavým režimem vyhledávání regulárního výrazu, které je uvozeno lomítky namísto uvozovek. Například výše uvedený dotaz na dílčí frázi 'muon decay' plně odpovídá dotazu na regulární výraz /muon decay/. Syntaxe regulárních výrazů je velmi výkonná a umožňuje vám konstruovat velmi složité dotazy.

Booleovy dotazy

Již jsme si řekli, jak oddělovač skrytě přidává booleovské AND při vyhledávání slov. Mezi další booleovské operátory patří:
+
AND
ellis +muon najde všechny záznamy, které obsahují jak slovo ellis, tak slovo muon
ellis muon totéž, syntaktický cukr
ellis and muon totéž, syntaktický cukr
-
NOT
ellis -muon najde všechny záznamy, které obsahují slovo ellis, ale neobsahují slovo muon
ellis not muon totéž, syntaktický cukr
|
OR
ellis |muon najde všechny záznamy, které obsahují alespoň jedno z těchto slov
ellis or muon totéž, syntaktický cukr

Logické operace se automaticky řetězí zleva doprava. Například pokud chcete vyhledat dokumenty, které o mionech nebo kaonech napsal Ellis, napište:

kdy se vyhledává (mion nebo kaon) a ellis. Upozorňujeme, že výsledky jsou jiné než u:
kdy se vyhledává (ellis a mion) nebo kaon.

Řetězení zleva doprava vám dovoluje vyhledávání snadno upřesnit přidáním/odebráním slov s operátory a/ne nebo +/-. Například pokud chcete z výše uvedeného vyhledávání vyloučit dokumenty o rozkladu, připojte -decay:

Kulaté závorky

Ve svých dotazech můžete použít i kulaté závorky, kterými sloučíte booleovské výrazy do skupin:

Na tento dotaz se zobrazí záznamy, které kdekoli v textu obsahují buď slovo gravity nebo supergravity a buď slovo ellis nebo perelstein.

V dotazu můžete použít libovolný počet závorek. Podporovány jsou i vnořené závorky.

Speciální znaky a interpunkce

Při zařazování slov do rejstříku se dbá na to, aby slovo bylo zařazeno jak s interpunkcí, tak bez ní, abyste mohli vyhledávat pojmy obsahující speciální znaky, jako C++, doslovně:

Například pro vyhledání záznamů, které v názvu obsahují LaTeX výraz $e^{+}e^{-}$, napište:
Například pro vyhledání dokumentu s číslem záznamu hep-ph/0204133 napište:
Při vyhledávání se nerozlišují malá a velká písmena:

Mezinárodní znaky

Vyhledávač pracuje s Unicode UTF-8, takže řetězce dotazu můžete psát v jakémkoli jazyce, který je v databázi uložen. Například pro vyhledání dokumentů, které napsal Пушкин (nebo které byly napsány o něm), napište:

Hledání se zástupným znakem *

S pomocí zástupného znaku hvězdička (*) je možné do vyhledávání zadat pouhou část slova. Na místě hvězdičky se může vyskytovat libovolný počet znaků. Například pro vyhledání záznamů, které obsahují slova jako muon, muons, muonic apod., napište:

Hvězdička se může vyskytovat i uprostřed slova. Například pro získání všech slov, která začínají CERN-TH a končí 31, napište:
Upozorňujeme, že na hvězdičku nebude brán zřetel, pokud se ji pokusíte použít u velmi krátkých slov, jako je a*.
Hvězdičku můžete také použit při vyhledávání frází. Například pokud hledáte dokumenty, jejichž název začíná na "Neutrino mass", zadejte:
Vzpomeňte si, že jsme si představili režimy vyhledávání přesných a dílčích frází. Režim vyhledávání dílčí fráze vlastně spouští přesné vyhledávání uvozené zástupnými znaky: můžeme říci, že 'foo bar baz' je totéž jako "*foo bar baz*". Teď vidíte, proč je vyhledávání dílčí fráze pomalé: kvůli použití dvou hvězdiček před a za textem se musí kvůli rozhodnutí, zda se název odpovídá či nikoli, vyhledat jeden každý název v databázi. (Momentálně nejsou vytvořeny žádné rejstříky dílčích frází.)

Strukturované metadatové vyhledávání

Vyhledávání v rámci různých bibliografických polí (jako je název, autor) je podporováno prostřednictvím syntaxe podobné googlovskému operátoru "site:". Pokud vyhledávanému pojmu předchází název pole a dvojtečka, potom se daný pojem vyhledává jen v tomto poli. Například pro vyhledání dokumentů, které obsahují slovo ellis, v rejstříku autorů, napište:

Pro výběr dokumentů, které napsal Ellis a které v názvu obsahují slova jako muon, muons, muonic, napište:
Mezi nejpoužívanější prohledávaná pole patří autor (author), název (title), abstrakt (abstract) a klíčová slova (keywords).