National Repository of Grey Literature 314 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Form Processing Platform for Medical Facilities
Šustek, Pavel ; Herout, Adam (referee) ; Szőke, Igor (advisor)
The aim of this thesis is to develop a system for automation and simplification of paper forms processing in cooperation with gerontological facility. The solution is an SaaS system, that provides tools to design paper and digital forms, managing them, fill them online or print it on paper and then automatically process scanned documents via OCR algorithm. It also provides a simple cloud storage and the integration with complex form and survey database Redcap. It is very important to design a user friendly interface and to perform a set of thorough tests with feedback from medical facility. Fundamental used technologies are ASP.NET (MVC) and C\#, Javascript, HTML5, CSS3 and MSSQL. The output of this work should lay the foundations to an ongoing startup.
The preparedness of Hospital Strakonice to critical infrastructure failure
VODVÁŘKA, Martin
The failure of critical infrastructure is one of the most serious threats, especially in health care. Hospitals and health care facilities play an irreplaceable role, so it is essential to maintain the capacity and responsiveness of the health care facility as a whole during the blackout period. In energy, which is one of the areas of critical infrastructure, power outages can occur at any time, so the hospital should be unconditionally prepared for this crisis situation and the resulting impacts. The theoretical part defines the basic concepts in the health care system located in crisis preparedness and crisis planning, as well as necessary documentation and electrical regulations. The following chapter deals with the critical infrastructure from the perspective of national and international legislative documents and links to the means for its protection. The last part explains the principle of the electricity system of the Czech Republic and describes the production, transmission and distribution of electricity. The topic of Blackout outlines the issue of domestic and foreign cases. The practical part introduces the environment of the Hospital Strakonice, a.s., further describes the available alternative sources of electric energy and legislative standards of the company, on the principles of which it respects crisis preparedness. Three specific cases explain how critical infrastructure failures can be addressed, prevent unwanted situations, respond to problems promptly, and take remedial action. For elaboration of my diploma thesis I used basic scientific procedures which are observation, consultation, analysis and comparison. The aim of the thesis was to map the readiness of the health and non-health part of the hospital to the impact of the failure of critical infrastructure, which could be described as satisfactory. The findings will be forwarded to the Chairman of the Board of Directors and the Crisis Management Department of the Strakonice Hospital, a.s. to assess the possible consequences and effective preparedness for critical infrastructure failures. The results can be used as study material.
Information society in figures - 2019: the Czech Republic and the EU
Český statistický úřad
Basic overview of the state and development in the spreading and way of use of ICTs in the main areas of our society - The ICT Infrastructure, Households, Individuals, Enterprises, eGovernment, Education and digital skills and eHealth.
Fulltext: Download fulltextPDF
Information Society in Figures - 2018: the Czech Republic and the EU
Český statistický úřad
Basic overview of the state and development in the spreading and way of use of ICTs in the main areas of our society - The ICT Infrastructure, Households, Individuals, Enterprises, eGovernment, Education and digital skills and eHealth.
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
Results of Health Accounts of the CR - 2010 to 2016
Odbor statistik rozvoje společnosti
Zdravotnické účty zachycují výdaje na zdravotnictví jak z hlediska zdrojů, tak i jejich užití (typ péče, druh poskytovatele, zdroj financování, druh diagnózy, věk a pohlaví pacienta). V publikaci budou uvedeny jak základní tabulky a grafy, tak kvalitativní analýza.
Fulltext: Download fulltextPDF
Czech republic in international comparison (selected indicators) - 2018
Odbor informačních služeb
Mezinárodní srovnání České republiky s ostatními zeměmi, zejména pak se státy Evropské unie. Nabízí široké spektrum údajů z mnoha oblastí statistiky, zahrnuje např. informace o obyvatelstvu, trhu práce, životní úrovni, národních účtech, financích, cenách, průmyslu, zahraničním obchodě, službách a životním prostředí.
Fulltext: Download fulltextPDF
The Right To Psychotherapy Outside A Medical System: An Ethical Reflexion Attempt
BLÁHOVÁ, Zuzana
The thesis deals with ethical reflection of the right to psychotherapy as a potential natural right, with regard to dispute about psychotherapy outside the health system and its ethical solution. The first part of the thesis clarify the origin and core of the dispute, its parties and their arguments, their conflicting and congruent interests and the impact of the dispute on the situation of the takers of psychotherapy. The second part is devoted to psychotherapy, first of all to the development of psychotherapy in context with political-cultural and historical conditionality, then it reflects the changes in the needs of the recipients of psychotherapy with respect to the transformation of society and finally it defines psychotherapy taking into account domestic and European trends. The third part of the thesis investigate the right to psychotherapy as a potential natural right and consequently also the importance of human rights for resolving the dispute about psychotherapy. First it pays attention to the natural law, to the natural rights and obligations and to the relationship of the natural and positive law; second it reflects the current possibilities of realizing the right to psychotherapy in the Czech Republic with regard to the conclusions of the previous research. The fourth part deals with the realization of the right to psychotherapy due to the principle of subsidiarity and its different concepts. The fifth part contains the discussion and reflection of the current development of the dispute and finally the conclusion of the thesis brings a summary and evaluation of the obtained conclusions.
Development of Information Society in the Czech Republic and Other EU Countries
Český statistický úřad
Prostřednictvím tabulkových a grafických výstupů přináší nejnovější informace o rozvoji informační a digitální společnosti v Česku a v dalších zemích EU. V této publikaci lze najít nejnovější data především o využití internetu jak ze strany občanů a podniků, tak ve veřejné správě či v oblasti vzdělávání nebo zdravotnictví. Dále je věnován prostor datům o telekomunikační a internetové infrastruktuře.
Fulltext: Download fulltextPDF
First Hand Figures Prague - 2017
Český statistický úřad
Základní tendence sociálního, demografického a ekonomického vývoje hl. m. Prahy v roce 2017.
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
Czech Republic in numbers - 2018
Český statistický úřad
Statistické údaje z řady oblastí týkajících se České republiky a životní úrovně občanů. Obsahuje výpočty v tabulkách.
Fulltext: Download fulltextPDF

National Repository of Grey Literature : 314 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.