Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Studium souvislosti změn periody a spektrálního typu u zákrytových dvojhvězd
Vyhnálková, Veronika ; Zasche, Petr (vedoucí práce) ; Wolf, Marek (oponent)
V této práci se zkoumá, zda existuje souvislost mezi změnami periody zákrytových dvojhvězd a spektrálního typu jejich sekundární složky. V rámci práce se prošetří charakter změn periody na základě O-C diagramů. Ze získaných informací byly vytvořeny diagramy, jež vykreslují závislosti hmotnostního poměru obou složek (nebo periody) na efektivní teplotě sekundáru a další pro různé typy hvězd a délku měření. Z těchto diagramů nebyla prokázána absence proměnlivých změn periody pro dvojhvězdy s horkým sekundárem, ale naznačují posun teplot sekundárů pro dvojhvězdy s rostoucí (klesající) periodou k vyšším (nižším) hodnotám. Také se ukázalo, že monotónní změny periody jsou přibližně dvakrát častější pro hvězdy typu β Lyrae a W Ursa Majoris než pro algolidy.
Pulzující komponenty ve dvojhvězdách
Korda, David ; Zasche, Petr (vedoucí práce) ; Wolf, Marek (oponent)
In the beginning there are introduced the binaries and pulsating stars. The main aim of the present work was the study of Delta Scuti stars within the eclipsing binaries. In particular, observing the stellar system V389 Cas at Ondrejov observatory, reduction of the CCD images with the program MuniWin, and analysis of the light curve with program Phoebe. From the residuals of the light curve there were studied the pulsations by the program Period04, resulting in its pulsational period. The relation between both periods - orbital and pulsational - was studied by means of the already known systems, including the theoretical relation and location of the star V389 Cas in the period-period diagram. 1

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.