Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 90 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Alternativy řešení nízkoenergetických a pasivních rodinných domů
Pospíšilová, Pavla ; Aigel, Petr (oponent) ; Výskala, Miloslav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá materiálovými a technickými alternativami obvodového pláště a vytápění nízkoenergetických a pasivních domů. Teoretická část je zaměřena na hlavní zásady při návrhu nízkoenergetických standardů budov. V praktické části je na konkrétním případě novostavby sestaveno jak ekonomicky, tak technicky vhodné řešení novostavby v nízkoenergetickém a pasivním standardu. V závěru práce je provedeno vyhodnocení nejlepších variantních řešení.
Vytápění bytových domů
Diatel, Jakub ; Horká, Lucie (oponent) ; Počinková, Marcela (vedoucí práce)
Tématem této diplomové práce je vytápění bytových domů, kde byla zaměřena pozornost na tepelný komfort ve vytápěných místnostech. První část se tomuto tématu věnuje v teoretické rovině, kde jsou prezentovány i výsledky CFD simulací týkající se přímého srovnání otopných těles a podlahového vytápění. Druhá část je věnována praktické části na zadané budově. Projekt je řešen ve dvou variantách – vytápění pomocí otopných těles nebo pomocí podlahového vytápění. Ve třetí části je pozornost věnována dvěma experimentům – měření vnitřního prostředí ve dvou místnostech a měření spotřeby plynu bytových domů s různou koncepcí vytápění. Poslední část je věnována modelování střední radiační teploty, kde jsou porovnávány různé způsoby vytápění, které mají vliv na rozložení střední radiační teploty v prostoru. Pro svobodnější vyšetření střední radiační teploty v prostoru byl vyvinut vlastní software.
Automatizace pomocí Ansible ve Windows
Klíč, Jiří ; Očenášek, Pavel (oponent) ; Trchalík, Roman (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá především možnostmi, jak automatizovat správu počítačů a získávání dat o počítačích. Práce se zaměřuje na automatizaci počítačů s operačním systémem Windows spravovaných z operačního systému Linux. Automatizace je zde prováděna z textového uživatelského rozhraní. Seznamuje čtenáře s využitým nástrojem Ansible a jeho komponenty a využitím. Probírají se zde jak metody získávání potřebných dat, tak i jejich význam a interpretace. V práci jsou získávána jak statická data, tak i data měnící se s časem. Také jsou zde rozebírány možnosti správy softwarového vybavení počítače.
Automatizované ověřování konfigurace operačního systému MS Windows pomocí projektu OpenSCAP
Černý, Jan ; Barabas, Maroš (oponent) ; Smrčka, Aleš (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou bezpečné konfigurace výpočetních systémů, jako jsou operační systémy, aplikace a služby. Seznamuje čtenáře s konceptem bezpečnostních politik a jejich ověřováním. Soustředí se na problematiku automatizace bezpečné konfigurace s důrazem na standard SCAP. Popisuje projekt OpenSCAP, který se používá jako SCAP scanner, jeho aplikace a jejich použití. Navrhuje rozšířit OpenSCAP i na operační systém Microsoft Windows, který doposud nebyl podporován. Těžištěm práce je identifikace nutných změn projektu OpenSCAP a návrh jeho rozšíření. Všechny navržené úpravy jsou implementovány. Implementované řešení je demonstrováno s využitím bezpečnostních politik pro Windows, vyhodnoceno a také jsou diskutovány možnosti jeho budoucího vylepšení.
Zabezpečení online aplikací typu klient-server
Čapek, Jan ; Malinka, Kamil (oponent) ; Orság, Filip (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá způsoby zabezpečení aplikací typu klient-server na platformě Windows. V úvodních kapitolách práce je uvedena motivace, proč má smysl se touto problematikou zabývat. Dále jsou posány některé prvky použité architektury a operačního systému Windows. V jádru práce jsou uvedeny techniky a nástroje používané útočníkem a obrana proti nim. Z těchto teoretických základů vychází návrh a implementace ochranného řešení, které je následně otestováno, zda dokáže odolávat různým hrozbám.
Software pro digitální mixážní pult
Zoň, Robin ; Přinosil, Jiří (oponent) ; Schimmel, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a realizací softwaru pro digitální mixážní pult postaveného na platformě Windows. Tento software umožňuje vícekanálové zpracování zvukového signálu v reálném čase, připojení několika vstupních a výstupních jednotek, směřování signálu mezi těmito jednotkami a vkládání a správu VST plug-in modulů. Software využívá zvuková rozhraní připojená pomocí technologie ASIO. Práce je rozdělena na několik aplikací. Hlavní aplikace provádějící výpočty zvukových vzorků a vkládání a správu plug-in modulů je naprogramována v jazyce C++ s využitím technologie JUCE. Tu lze ovládat skrze své vlastní lokální rozhraní nebo webové ovládací rozhraní naprogramované v jazyce TypeScript, které využívá technologii React. Webové rozhraní umožňuje řízení VST plug-in modulů díky své vlastní implementaci řízení.
Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada NNO v Brně - stavebně technologický projekt
Marková, Veronika ; Nečasová, Barbora (oponent) ; Venkrbec, Václav (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu výstavby administrativní budovy ,,Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada NNO v Brně". Budova je navržena jako třípodlažní železobetonový skelet s plochou vegetační střechou a s lehkým obvodovým pláštěm. Diplomová práce zahrnuje především technologické předpisy pro montáž obvodového pláště a pro montáž oken, kontrolní a zkušební plány, návrh strojní sestavy, projekt zařízení staveniště, položkový rozpočet aj.
Energetický audit
Hrazdira, David ; Vyhlídalová, Karolína (oponent) ; Horák, Petr (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je zpracování energetického auditu podle platné legislativy v České republice pětipodlažního bytového domu. Diplomová práce se skládá ze tří hlavních částí. Teoretické, výpočtové a energetického auditu. Teoretická část je zaměřena na téma solárních termických kolektorů. Ve výpočtové části je provedena analýza spotřeby energie posuzovaného objektu ve výchozím i novém stavu. Energetický audit je vypracovaný podle vyhlášky č. 480/2012 Sb. v aktuálním znění.
Diagnostika staveb
Nováček, Petr
Diagnostika staveb aneb je opravdu vaše dokonale navržená technologie stavby i dokonale provedena?
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Knihovna pro multiplatformní vývoj mobilních aplikací
Kovařík, Michal ; Sochor, Jakub (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá potížemi s vývojem mobilních aplikací pro vícero operačních systémů a vývojových prostředí, s cílem vytvořit ideální knihovnu pro tvorbu uživatelských rozhraní. Na základě moderních webových standardů byl navržen a implementován framework pro vývoj HTML aplikací, umožňující vývojářům snadné vytváření aplikací s jednotným zdrojovým kódem, které se samy inteligetně přizpůsobí zařízením a operačním systémům, na nichž jsou spuštěny. Zvřejněn coby open-source projekt, současně podporující Windows 10, Android, Chrome OS a Web, je Flexus frameworkem návrhu uživatelskách rozhraní v aktivním užívání a nadálém vývoji.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 90 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.