National Repository of Grey Literature 108 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Productivity Tool for Web Application Testing
Kalous, Filip ; Polčák, Libor (referee) ; Pluskal, Jan (advisor)
The goal of this thesis is to create a tool for testing graphical user interface of web applications. The tool will focus on web applications implemented by open-source framework DotVVM. The main purpose of the tool is to automatically generate program description of a user interface which will then be used as a helper class to implement UI tests and for static type check of those tests at compile-time. The thesis is defining requirements for such a tool and describing its design with implementation in C# language. The created solution provides to its users a tool which will ease their work with tests creation. Also, it will bring detection of failing tests of the user interface at compile-time which will speed up testing and development.
Web Application Penetration Testing Automation
Dušek, Daniel ; Polčák, Libor (referee) ; Pluskal, Jan (advisor)
Tato práce má dva cíle - navrhnout obecně aplikovatelný přístup k penetračnímu testování webových aplikací, který bude využívat pouze nedestruktivních interakcí, a dále pak implementovat nástroj, který se tímto postupem bude řídit. Navrhovaný přístup má tři fáze - v první fázi tester posbírá požadavky pro testovací sezení (včetně požadavků na nedestruktivnost) a připraví si nástroje a postupy, kterých při testování využije, následně začne s průzkumem. V druhé fázi využije dodatečných nástrojů pro zpracování informací z předchozí fáze a pro ověření a odhalení zranitelností. Ve třetí fázi jsou všechny informace překovány ve zprávu o penetračním testování. Implementovaný nástroj je postavený na modulech, které jsou schopny odhalení reflektovaného XSS, serverových miskonfigurací, skrytých adresních parametrů a skrytých zajímavých souborů. V porovnání s komerčním nástrojem Acunetix je implementovaný nástroj srovnatelný v detekci reflektovaného XSS a lepší v detekci skrytých zajímavých souborů. Práce také originálně představuje nástroj pro sledování postranního kanálu Pastebin.com s cílem detekce utíkajících informací.
Web Application for Making Predictions of a Call Centre
Mička, David ; Hynek, Jiří (referee) ; Bartík, Vladimír (advisor)
The goal of this thesis is to create a web application for creation of call centre predictions. The app should be able to replace current solutions that are in use in the daily operation of Kiwi.com s.r.o. The app should be more intuitive and easier to use and maintain than Verint or the spreadsheet solution of doing predictions. It should also have enough options for creation of tactical forecasts that allow the company to react on upcoming situations and should help set realistic expectations for the management of our customer centre.
C#-JavaScript Transpiler for DotVVM
Mrnuštík, Michal ; Ryšavý, Ondřej (referee) ; Pluskal, Jan (advisor)
Aim of this thesis is to solve issue of transpiling server code written in C# to client-side JavaScript code, so it could be run in the browser. And then implementing the proposed solution. Next goal is to integrate this solution into framework DotVVM and develop an application demonstrating this techonology.
Information System for Production Monitoring
Janota, Ondřej ; Rychlý, Marek (referee) ; Křivka, Zbyněk (advisor)
The aim of this bachelor thesis is to design and implement an information system for production monitoring. The web application was created with Laravel framework. It will be used for recording production and work activities of employees that work in breathable films department at Fatra, a.s.  The application allows the effective management of production records and the automatic creation of work activity records. This thesis describes the design and development of such application. The result of this work is fully functional and deployed information system that allows to record all work tasks and to generate clear statistics.
Modern TreeView Component for the Web
Berky, Levente ; Smrčka, Aleš (referee) ; Turoňová, Lenka (advisor)
Tato práce se zabývá tvorbou webové komponenty k zobrazení hierarchické struktury ve tvaru stromu. Práce zkoumá aktuální situace webu a webových komponent, vyšetřuje podobné "tree view" komponenty a popisuje základy v nich použitých technologií. Praktická část popisuje požadavky na navrhovanou komponentu a zabývá se procesem vývoje a samotné implementace. Dále je popsán proces testování a měření výkonu a jejich výsledky.
Creation of web applications by ELM language
JIROUDEK, Vladimír
The aim of this thesis is to describe using the new functional programming language ELM in the creation of web applications. ELM is a reactive a statically typed language. The compiler, which transform the source code into client JavaScript, captures most of the bugs and provides clear feadback in a real time. Theoretical part will be aimed to ELM itself. The syntax, functions and the bene ts of using ELM in creation of web user interfaces will be described. In the practical part a set of web applications programed by ELM will be created to illustrate the ELM options, advantages and disadvantages compared to classic JavaScript.
Visualising CPU Activity
Ďurčo, Marián ; Češka, Milan (referee) ; Vojnar, Tomáš (advisor)
This thesis is intended to be a complement for learning about the RISC pipeline. Product of this thesis is a web application. After reviewing various tools and libraries suitable for this work, we have chosen two main libraries React and Redux. The created solution allows the instruction flow to be displayed in the RISC pipeline as well as states of the registers and the memory. It makes easy to perform transitions between the various parts of the visualization. This visualization allows a basic understanding of the RISC pipeline principles and also individual assembly instructions.
Web Application for Information Dashboard Design
Pastushenko, Olena ; Ismael, Mazen (referee) ; Hynek, Jiří (advisor)
Tato práce popisuje analýzu a návrh webové aplikace určené pro tvorbu informačních dashboardů. Nejdůležitějším úkolem je nejen vizualizovat data prostřednictvím grafů, ale také zvýšit použitelnost konečného produktu a umožnit programátorům rychle přidávat nové widgety. Vizualizační nástroje pro prezentaci dat jsou analyzovány jak z historického, tak i z moderního hlediska. Velká pozornost je věnována tomu, jak lidský mozek vnímá informace. Nástroje pro tvorbu grafů (zejména knihovny jazyka JavaScript) jsou analyzovány, z čehož plyne potřeba vyvinout nástroj nový. Součástí diplomové práce je open-source knihovna pro tvorbu grafů založená na knihovnách Vue.js a D3.js. Vývoj samotné aplikace je pak popsán jako iterativní proces, včetně návrhu prototypu a několika fází testování a hodnocení použitelnosti. Výsledná aplikace vyhovuje všem počátečním požadavkům a umožňuje vytvořit nový dashboard založený na vlastním gridovém systémů nebo pomocí jedné z předdefinovaných šablon.
Information System of a Tutor with the Possibility of Student Examination
Záruba, Ondřej ; Bartík, Vladimír (referee) ; Burget, Radek (advisor)
The main theme of this thesis is the modernization process of the existing system for support of teaching based on the requirements of Mr. Martin Říha. Firstly within the individual chapters we will gradually become acquainted with the basic principes of web application developing. Next We will focus on analysis of the current application and proposed methods and procedures used in its modernization and implementation changes. In more detail we will pay special attention to the chapters dealing with the design of new parts of the application and we will go through the whole process from design to implementation and testing. Attention will also be paid to special parts of the application that will allow teachers and students to interact in real-time communication in an environment similar to interactive whiteboards as we know them from schools and its use to make learning more attractive.

National Repository of Grey Literature : 108 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.