Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 370 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Podnikatelský záměr - vývoj softwaru
Machová, Dominika ; Staněk, Jiří (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Závěrečná práce pojednává o procesu návrhu webové aplikace pro firmy, které disponují více pobočkami za účelem zjednodušení systému skladování a distribuce zásob. Bakalářská práce obsahuje popis plánování projektu, ale také předpokládané příjmy a výdaje spojené s vytvořením softwaru. Nedílnou součástí je i využití dostupných analýz k identifikaci aspektů, které mohou mít vliv na současný či budoucí průběh projektu.
Interaktivní GUI pro zadávání matričních záznamů
Zatloukal, Tomáš ; Žák, Marek (oponent) ; Rozman, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá zefektivněním přepisu matrik do počítače. Cílem je vytvoření mechanismů, které zlepší orientaci v větším množství vstupů formuláře. Tyto mechanismy by také měly chytře doplňovat vstupní pole a kontrolovat chyby.
Nástroj pro podporu managementu rizik
Vystavěl, Jaroslav ; Hypský, Roman (oponent) ; Kreslíková, Jitka (vedoucí práce)
Tento diplomová práce se zabývá řízením rizik. Celá práce je koncipována dle současného standardu PMI. Jedná se o rozbor deseti znalostních oblastí a procesů v nich obsažených. Po vysvětlení základních pojmů z oblasti projektového řízení jsou všechny procesy stručně popsány včetně jednotlivých vstupů a výstupů každého procesu, které na sebe často navazují. Největší pozornost je soustředěna na oblast řízení rizik, která je předmětem této práce. Z této znalostní oblasti jsou dle zadání podobněji rozebrány procesy plánování a identifikace rizik. Na základě obsahu těchto dvou procesů byl navržen program aplikující zmíněné procesy. Je zde popsán jeho návrh a implementace ve aplikačním rámci PHP Laravel. Následuje testování a závěr, ve kterém jsou diskutovány možná rozšíření.
Optimalizace činnosti malého pivovaru
Zilvar, Michal ; Burget, Radek (oponent) ; Kolář, Dušan (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na oblast informačních technologií, konkrétně na optimalizaci činnosti výrobny prostřednictvím návrhu specifického informačního systému pro minipivovar. Práce je rozdělena do tří částí. První část je zaměřena na studium stávající situace, zejména proniknutí do problematiky a analýzu dat. Druhá část se věnuje návrhu architektury informačního systému na základě požadavků. Třetí část následně implementuje předchozí bod do finálního produktu, jehož nadstavbou je automatizovaný program pro vyhodnocování nejvhodnějších pracovních akcí. Na závěr jsou prezentovány výsledky verifikace a validace a návrh dalších možných rozšíření.
Platforma pro interaktivní výstavy založené na aktuální poloze
Čonka, Filip ; Kreslíková, Jitka (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá tvorbou webovej aplikácie na zobrazovanie interaktívnych výstav založených na aktuálnej polohe v interiéroch. V práci predstavujem aplikáciu neviazanú na konkrétnu implementáciu zdroju zobrazovaných dát. Aplikácia využíva moderné technológie pre tvorbu dynamických webových aplikácií. V práci sa zaoberám aj problematikou nasadenia aplikácie s využitím cloud computing. Samotná implementácia aplikácie zahŕňa využitie JavaScript frameworku Vue.js, ako zdroj dát sa využíva REST API naprogramované v PHP s využitím Laravel Framework a October CMS. Na polohovanie v interiéroch využívam RTLS platformu spoločnosti Sewio. Aplikácia beží v prostredí Docker kontajnerov s využitím technológie Kubernetes pre orchestráciu týchto kontajnerov. V práci som vytvoril platformu, ktorá prináša do prostredia výstav interaktivitu a možnosť zobrazenia dodatočných informácií k vystavovaným exponátom. Na základoch tejto práce je možné nasadiť aplikáciu vo vybranej výstave, galérii, či múzeu a tým zvýšiť atraktivitu daného miesta.
Informační systém prodejce podavačů tyčí do soustruhů
Kaleta, Pavel ; Hynek, Jiří (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat informační systém pro evidování stavu zakázek, uchování s nimi spjatých dokumentů a další ulehčení práce zaměstnanců firmy zabývající se prodejem podavačů tyčí do soustruhů. Webová aplikace postavená na nástroji Laravel umožňuje autentizaci uživatelů, vytváření nových zakázek a editaci již dříve vytvořených, přehledné zobrazení všech zakázek a efektivní vyhledávání v nich, nahrávání dokumentů k daným zakázkám a zobrazení statistik o všech zakázkách. V obsahu práce je popsán celý vývojový cyklus systému. Výsledkem této práce je plně funkční a v praxi nasazený informační systém.
Systém pro nabízení domácích produktů
Doubek, Daniel ; Zendulka, Jaroslav (oponent) ; Burget, Radek (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá zejména návrhem, implementací a testováním informačního systému, který bude sloužit k prodeji domácích produktů. Je určen primárně pro malopěstitele a malochovatele, kterým vznikají přebytky a rádi by je nabídli dál. Zaměřil jsem se především na uživatelskou přívětivost, ale i na to, aby systém obsahoval takové funkce a možnosti, které usnadní nabídku a prodej těchto produktů. Systém je implementován v PHP, ve frameworku Nette v kombinaci s MySQL, dále pak v HTML společně s knihovnou Bootstrap a v Javascriptové knihovně JQuery. V rámci této práce se podařilo vytvořit uživatelsky přívětivý informační systém, který odpovídá požadavkům, které jsou na něj od uživatelů kladeny.
Informační systém fotbalového týmu
Vaško, Michal ; Musil, Martin (oponent) ; Nosko, Svetozár (vedoucí práce)
Cieľom bakalárskej práce je vytvoriť informačný systém pre futbalový klub. Zameriava sa na užívateľov tohto systému a ich možnosti interakcie. Tréner mužstva má právomoc vytvárať a evidovať zranenia, pokuty, alebo tréningy. Hráčom je potom umožnené sa tréningov zúčastniť. Systém obsahuje podrobné štatistiky hráčov v lige a ligovú tabuľku tímov. Po zápase sa dá prezerať zostava tímu a jednotlivé štatistiky hráča v zápase. Na vývoj práce bol využitý PHP framework Laravel verzia 5.7 a databáza MySQL.
Webový simulátor fotbalových lig a turnajů
Urbanczyk, Martin ; Holkovič, Martin (oponent) ; Hynek, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce pojednává o tvorbě webového simulátoru fotbalových soutěží. V rámci této práce byla nastudována problematika systémů fotbalových principů a soutěží. Dále pak problematika strojového učení a jejich využití v této práci. Dále proběhla analýza existujících a podobných řešení a části těchto řešení také posloužily jako inspirace. Poté byl vytvořen návrh systému a všech jeho klíčových podčástí. Následně byl tento simulátor implementován a jednotlivé jeho klíčové podčásti otestovány. Aplikace umožňuje simulovat pět nejlepších ligových soutěží dle žebříčku koeficientů organizace UEFA.
Informační systém pro drobného zemědělce
Kuchynka, Marek ; Burget, Radek (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a vytvořit webový informační systém pro drobného zemědělce, který bude později využit v reálném provozu. Podstatou celého systému je OLAP analýza příjmů a výdajů, které se zjistí na základě vykonaných prací na polích, nakoupeného materiálu a prodaných produktů. Pro implementaci byl zvolen jazyk PHP a český framework Nette společně s MySQL databází.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 370 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.