Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 26 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Způsoby šíření a využívání elektronických závěrečných prací a sledování jejich impaktu
Kettler, Meinhard
Digitální revoluce podstatně ovlivnila postgraduální výzkum včetně příslušných pracovních postupů a konečných výstupů. Většina závěrečných prací je odevzdávána v elektronické podobě, i když se podíl takových prací liší v jednotlivých zemích a podle oboru. Univerzity po celém světě provozují institucionální repozitáře, ve kterých zpřístupňují nové výsledky postgraduálního výzkumu i starší zdigitalizované práce. Prezentace představí několik studií sledujících využívání kvalifikačních prací v repozitářích a také analytické nástroje ProQuestu vytvořené ke stejnému účelu.
Plný text: idr-1035_1 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-1035_2 - Stáhnout plný textPDF; idr-1035_3 - Stáhnout plný textPDF
Online vyhledávání disertací podle témat
Bratková, Eva
Příspěvek vyhodnocuje vyhledávání doktorských disertací podle tématu v různých online systémech. Představena je situace v ČR, diskutován je problém úspěšnosti tematického vyhledávání disertací – lze najít vše relevantní nebo postačí najít jenom něco? Porovnána je situace u významných systémů v zahraničí, zejména pak v USA, kde byla již nastoupena také nová cesta zpřístupňování disertací formou propojených otevřených dat, ve které jsou řízené slovníky termínů, vyjadřujících téma, důležitou podmínkou. Jak se vybrané evropské systémy, jejichž disertace jsou již dnes reprezentovány v databázi katalogu WorldCat, vyrovnají s výzvou: „... Časem tyto odkazy [na entity témat] budou nahrazeny trvalými URI na ... zdroje propojených dat“?
Plný text: idr-1034_3 - Stáhnout plný textPDF; idr-1034_4 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-1034_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-1034_2 - Stáhnout plný textPDF
Co dělat, aby byla data v doktorských disertacích znovu využitelná pro výzkum?
Schöpfel, Joachim ; Malleret, Cécile
Jak může akademická knihovna přispět k tomu, aby byla data odevzdávaná jako součást doktorských disertačních prací znovu využitelná pro výzkum? Tento příspěvek poskytne několik doporučení pro informační profesionály. Doporučení jsou založena na zhodnocení studií, projektů a empirických důkazů získaných pomocí obsahové analýzy zdrojů a typů dat z 300 tištěných i digitálních disertací z oblasti sociálních a humanitních věd (1987-2013) a také na základě průzkumu managementu dat, kterého se zúčastnilo přes 300 vědců a Ph.D. studentů z Univerzity v Lille v dubnu a květnu 2015.
Plný text: idr-939_3 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-939_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-939_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-939_4 - Stáhnout plný textMP4
10 let s šedou literaturou na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
Budínský, Lukáš ; Fabián, Ondřej
Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se již 10 let systémově zabývá problematikou zpřístupňování akademické šedé literatury. Během této doby se jedno z prvních uložišť kvalifi kačních prací změnilo z uzavřeného, ručně aktualizovaného systému na plně automatizovaný a zcela otevřený repozitář s množstvím interakcí s vnitřním i vnějším prostředím. Přibyly nové typy dokumentů a byla představena řada nadstavbových služeb pro efektivní práci s šedou literaturou. Příspěvek bude založen na popisu současného stavu s nastíněním křižovatek k němu vedoucích.
Plný text: idr-937_3 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-937_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-937_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-937_4 - Stáhnout plný textMP4
Role akademické knihovny v šíření šedé literatury – případová studie: A. Mickiewicz University Repository
Rychlik, Małgorzata
Jedním z hlavních a rozhodujících strategických projektů jakékoliv univerzity nebo instituce zajišťující vyšší vzdělání, je v současnosti vytváření a rozvoj institucionálních repozitářů. Repozitář AMUR vznikl jako otevřený webový archiv univerzitních materiálů v roce 2010 a shromažďuje více než 11 000 různých digitálních objektů. Příspěvek popisuje typy dokumentů archivovaných v repozitáři se zaměřením na netradiční šedou literaturu. Rovněž budou prezentovány klíčové prvky repozitáře: metadatové standardy, pravidla pro archivaci, která stanoví kritéria pro jednotlivé typy dat, která mají být archivována, režim přístupu ke specifi ckým zdrojům a licenční politiku institucionálního repozitáře Amur. Kromě toho bude krátce zmíněno i zastoupení jazyků (polština, ofi ciální kongresové jazyky a další jazyky) a časové rozložení šedé literatury uložené v repozitáři
Plný text: idr-936_3 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-936_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-936_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-936_4 - Stáhnout plný textMP4

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 26 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.