Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
XX. Meeting of the National Commission for Services of the Slovak Republic
Procházková, Petra ; Chodounská, Alena ; Skenderija, Sasha
Účast na 20. výročním jednání Národnej komisie pre služby jejíž cílem je spolupráce mezi slovenskými knihovnami a sdílení příkladů dobré praxe při poskytování služeb a zpřístupňování elektronických informačních zdrojů. V rámci akce byly prezentovány také zkušenosti NTK. Přínos akce spočíval také v možnosti vyměnit si zkušenosti a prodiskutovat aktuálně řešené problémy s kolegy ze Slovenské republiky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
K vývoji knihoven a knihovnictví
DOUDOVÁ, Andrea
Bakalářská práce je zaměřena na průběh vývoje knihoven a knihovnictví. Konkrétně na historický vývoj v oblasti českých zemí. V první části je popsán stručný vývoj knihoven a knihovnictví v jednotlivých historických obdobích. Druhá část zmiňuje významné osobnosti z oboru knihovnictví a vývoj knihovnictví jako profese. Třetí část je zaměřena na specifické druhy knihoven a knihovny historicky významné. Na základě vybraných pramenů jsou v práci zmíněné knihovny zámecké, měšťanské, nebo církevní a jejich zvláštnosti.
XIX. Meeting of the National Commission for Services of the Slovak Republic
Procházková, Petra ; Chodounská, Alena
Setkání umožnilo diskuzi o zkušenostech s nákupem a zpřístupňováním elektronických informačních zdrojů v České republice a na Slovensku. V rámci akce byl prezentován příspěvek Odborné akademické služby NTK (pohled do zákulisí). Zároveň byl kolegům ze Slovenské republiky představen projet czech eLIB a jeho cíle.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
"Knihovna jako zrcadlo mysli" - Koncepce Warburgovy knihovny
Johanidesová, Tereza ; Šípek, Richard (vedoucí práce) ; Sladká, Veronika (oponent)
Bakalářská práce je věnována výzkumné knihovně významného německého historika umění a kultury Abyho Warburga, která původně sídlila v Hamburku (Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg), před 2. světovou válkou však byla nucena přesídlit do Londýna, kde se stala součástí Londýnské univerzity (The Warburg Institute). Práce stručně načrtává historii knihovny v kontextu Warburgova života a jeho vědecké práce, dále se zaměřuje na popis jejího systematického klasifikačního schématu a uspořádání knih ve volně přístupném fondu v souvislosti s Warburgovými vědeckými metodami. V rámci dané problematiky si práce blíže všímá termínu "výzkumná knihovna", v českém knihovnickém diskurzu zatím málo diskutovaném a osvětluje některé Warburgem prosazované strategie a pravidla uplatňující se při věcném stavění knih ve volně přístupném fondu, zejména "zákon dobrého sousedství", serendipitu aj.
Zkušenosti Knihovny Akademie věd ČR
Mika, Pavel
Prezentace: idr-792_1 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-792_2 - Stáhnout plný textMP4
Konference ELAG 2013
Kolátor, Jan ; Janíček, Milan ; Mareček, Daniel ; Svoboda, Martin
Konference ELAG 2013 (http://elag2013.org/) se konala 27. - 31. 5. 2013 v Ghentu v Belgii. Pořádajícími institucemi byly Ghent University Library a Ghent University Faculty Library Arts & Philosophy. Konference byla zaměřena stávájící i budoucí vývoj v knihovnách - hlavním tématem bylo “Inside Out Library” (Knihovna naruby). Knihovny čelí velkým změnám chování uživatelů a snaží se jim čelit jak technickými (využití linked data, podpora moderních IT technologií) tak metodickými prostředky (větší podpora lokálního publikování, podpora uživatelů). Řada z těchto probíraných témat, významných v zahraničí, ještě není v lokálním českém odborném prostředí příliš diskutována. Na konferenci také došlo k prohloubení mezinárodních kontaktů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
LIBER 41st Annual Conference
Svoboda, Martin ; Busch, Kristýna
Konference LIBER 2012 se konala ve dnech 27. 6. 2012 – 30. 6. 2012 v konferenčním centru Dorpat v Tartu, v Estonsku. Kristýna Busch prezentovala Polytematický strukturovaný heslář v podobě příspěvku – plakátu – s názvem Identifying candidates for the new subject headings based on the web behaviour of end-users. Poster stručně představuje Polytematický strukturovaný heslář (PSH) a dále detailně rozebírá proces analýzy logu vyhledávání v katalogu NTK – především cíle analýzy (identifikace kandidátů na nová hesla PSH), metodu (sběr, příprava a analýza dat) a výsledky (např. počet přijatých a zamítnutých hesel PSH). Poster je umístěn v institucionálním repozitáři na adrese http://repozitar.techlib.cz/record/443. Jedním z přínosů cesty pro Národní technickou knihovnu byla i možnost aktivního ovlivnění strategického plánu sdružení LIBER na léta 2013-2015, jehož členem je i NTK.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Knihovna AV ČR a otevřený přístup k informacím
Burešová, Iva
V úvodní části je představena politika otevřeného přístupu v Akademii věd ČR a stručně představeny základní principy volného publikování a zpřístupňování informačních zdrojů (open access) v prostředí AV ČR. Další z částí je zaměřena na popis výhod a nevýhod publikování s volným přístupem, trendy ve vývoji tohoto hnutí a aspekty otevřeného přístupu. Poslední část je věnována aktivitám AV ČR v oblasti otevřeného přístupu – tj. budování institucionálního repozitáře a fondu na podporu „gold“ open access publikování.
Prezentace: nusl-71449_1 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: nusl-71449_2 - Stáhnout plný textMP4
3. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury
Národní technická knihovna
NTK společně s VŠE pořádala v roce 2010 již třetí ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury, jehož prostřednictvím zajišťuje prezentaci a podporuje odbornou diskusi problematiky šedé literatury v České republice. Prezentovaná témata reflektovala stav řešení projektu Národního úložiště šedé literatury, který podporuje v rámci programových projektů v letech 2008–2011 Ministerstvo kultury ČR pod názvem „Digitální knihovna pro šedou literaturu – funkční model a pilotní realizace“. Seminář se posunul od teoretických přednášek, plánů a výchozích standardů prezentovaných v prvním ročníku k prezentacím řešení a převádění praktických ukázek. 3. ročník představil šedou literaturu z pohledu Akademie věd ČR, vysokých škol a archivů. Že je šedá literatura aktuálním tématem i na Slovensku osvětlila ve své přednášce Marta Dušková z Centra vedecko-technických informácií SR. Ani v roce 2010 nezůstala opomenuta autorská práva, a to v souvislosti s používáním Creative Commons licencí. Problematice tvorby a publikování odborné šedé literatury byl věnován další příspěvek v dopoledním bloku. Témata spojená se SW řešení v odpoledním bloku uvedl čestný host semináře Jerome Caffaro z CERNu, který představil českému publiku systém CDS Invenio pro správu digitálních knihoven z oblasti Open Source.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.