Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 187 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Důsledky rekonceptualizace povahy novomediálních uměleckých děl
Scholz, Petr ; Charvát, Martin (vedoucí práce) ; Váša, Ondřej (oponent)
V relativně nových společenských a technologických podmínkách 2. poloviny 20. století se ustavuje nové pojetí umění později nazvaného "umění nových médií". Automatizované procesy umělecké tvorby (často za účasti umělé inteligence) vedou k otázkám ohledně statusu autorství nad výsledným artefaktem. Vedle nejasnosti ohledně statusu umělce dochází také k proměně povahy samotných děl (jedinečnost, simulace). Práce si klade za cíl provést teoreticko-filosofickou analýzu novomediálních uměleckých děl, která bude vycházet ze syntézy teoretických východisek několika autorů. Na základě tohoto teoretického rámce dojde k rozboru několika konkrétních novomediálních uměleckých projektů, jejichž analýza poskytne bližší pohled na povahu současných digitálních děl. Projekty budou zhodnoceny v souladu s představenými teoretickými perspektivami a v souladu s vlastními praktickými znalostmi. Z postulované povahy budou v závěru formulovány teze týkající se možného budoucího vývoje v oblasti automatizované tvorby algoritmických děl či autorství.
Francouzská architektka Odile Decq vystavuje v ostravském Domě umění
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Pařížanka Odile Decq (1955) neúnavně a neúprosně hledá prostá a přitom tvůrčí řešení architektonických projektů, které prolíná design, umění i urbanismus. Originální rukopis jí vynesl řadu mezinárodních ocenění, například Zlatého lva v rámci benátského bienále architektury. Výstavu s názvem Studio Odile DECQ / Horizons můžete navštívit v ostravském Domě umění až do 3. června.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Mančuška, Korpaczewski, Kovanda... Elita soudobého umění k vidění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Co může mít společného sportovní šampionát a umělecká galerie? Výstavu! Na podnět IAAF Kontinentálního poháru v atletice Ostrava 2018 vznikl v Galerii výtvarného umění v Ostravě umělecký projekt Kdo je vítězem?, který na míru ostravskému Domu umění připravila kurátorka Yvona Ferencová. Výstavní projekt, který prezentuje 26 známých současných výtvarníků, nechce představit umělecká díla primárně zobrazující sportovní klání, naopak nabízí prostor různým žánrům i médiím a vybízí k asociacím i v jiných oblastech. Císařovský, Korpaczewski, Nikitinová, Kovanda, Mančuška, Šerých nebo Vaněk… Netradiční výstava bude k vidění v ostravském Domě umění od 20. června do 9. září.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2018. 2. díl, Umění - divadla, hudební soubory, výstavní činnost a festivaly
Smetanová, Eva ; Razáková, Jana ; Peroutková, Aglaja ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
V publikaci jsou zveřejněny vybrané údaje ze statistického zjišťování za rok 2016. Předmětem zjišťování jsou činnost divadel a hudebních souborů a aktivity profesionálního výtvarného umění a architektury. Mezi nejvýznamnější šetřené ukazatele patří údaje o počtu zaměstnanců, zřizovaných souborů, provozovaných scén a sálů, odehraných představení, návštěvníků, oborů a žánrů, počtu koncertů a počtu hudebních nahrávek.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Pojetí astronomie ve výtvarném umění a kultuře v době rudolfínské
Hanušová, Veronika ; Jarošová, Markéta (vedoucí práce) ; Nespěšná Hamsíková, Magdaléna (oponent)
Cílem této bakalářské práce je shrnutí důležitých osobností rudolfinské Prahy, míst a uměleckých předmětů s nimi spjatými, které se vážou k astronomii za vlády císaře Rudolfa II. Na tyto astronomické předměty lze nahlížet jednak jako na objekty vědecké, v této práci však bude primárně vystižena jejich výtvarná kvalita. Pozornost je soustředěna na vybrané lokality, kde astronomové žili a pracovali. Tyto lokality jsou představeny v dobovém a evropském kontextu. Podstatná část práce se věnuje samotným předmětům spojeným se studiem astronomie, jako jsou například astronomické přístroje v rámci užitého umění, či vědecké publikace, které s sebou nesou vlastní výtvarné zpracování v podobě grafických příloh. Veškerá tato problematika je koncipovaná v návaznosti na osobnosti a společenské prostředí císařského dvora Rudolfa II.
abART, National Library of the Czech Republic (NK), VIAF and Earthquake
Hůla, Jiří
Archiv výtvarného umění vyvíjí a provozuje vlastní informační systém – abART, databázi českého a slovenského umění, která je založena na atomizaci vkládaných dat a na jejich propojení. Rozlišuje 200 typů dokumentů, řada z nich (tisková zpráva, diplomová práce, soupis díla, letáky apod.) patří do šedé literatury. V abART lze definovat kromě dokumentů, výtvarných či kulturních akcí (koncert, dražba, křest knihy) i jakékoli jiné děje či události, např. sokolské slety nebo požáry. Pro zpracování tak odlehlých oblastí, jako je např. zemětřesení, by ale bylo třeba vytvořit širokou informační základnu a vkládané prvky (např. osoby) ztotožnit se záznamy v Národní knihovně (NK). Co ale se 46 746 osobami, které NK neuvádí?
Obrázek: Hula_diagram_of_sys_abART - Stáhnout plný textJPG
Plný text: Hula_fulltext - Stáhnout plný textPDF; Hula_prezentace_poznamky - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: Hula_prezentace_CZ - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: Hula_video - Stáhnout plný textMP4

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 187 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.