National Repository of Grey Literature 12 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Motion Detection in Video
Polanský, Petr ; Sochor, Jakub (referee) ; Herout, Adam (advisor)
The objective of this work is evaluate motion detection using Gaussian Mixture Model. When algorithm detects motion, it creates short video capturing this motion and visualizing it properly. Visualization is made by white pixels intensity graph. System is applicable on less busy area when motion is more noticeable. Results of this work shows how surrounding environment and camera position influence detection.
Morphological Operations in Image Processing
Kolouchová, Michaela ; Hradiš, Michal (referee) ; Herout, Adam (advisor)
Mathematical morphology stems from set theory and it makes use of properties of point sets. The first point set is an origin image and the second one (usually smaller) is a structuring element. Morphological image transformations are image to image transformations based on a few elementary set operators. Fundamental morphologic operations are dilation, erosion and hit or miss. Next operations described in this work are opening and closing. Originally morphological operators were used for binary images only, later they were generalized for grey tone and color ones. This work describes the basic morphological image processing methods including their practical usage in image filtering and segmentation.
VYŠKOV, HISTORICAL CENTRE – VISION OF FUTURE - PUBLIC URBAN AREA WITH WATERFRONT
Sýkora, Vlastimil ; Plášil, Jiří (referee) ; Boháč, Ivo (advisor)
Reconstruction in the central urban area. Design public urban space objects with new restaurant, the city market and a printer object conversion. Objects and area will contain all the necessary functions associated with the movement of visitors and movement of pasants. An important part of the solution will transform the river embankment. This is a broader vision of the future and possibilities of urban centers with the potential of finding the historical core.
Projekt GAMMA - Přehled činností za období říjen-prosinec 2012
Konár, Ondřej ; Brabec, Marek ; Kasanický, Ivan ; Malý, Marek ; Pelikán, Emil
Zpráva obsahuje přehled činností v projektu GAMMA pro RWE GasNet, s.r.o. za období říjen až prosinec 2012. Jeho součástí je popis provedených prací spolu s výsledky analýz a doporučeními pro další postup. Zpráva obsahuje výsledky analýzy geografického rozmístění problematických obcí identifikovaných metodikou popsanou ve výzkumné zprávě č. 1169. Dále zpráva obsahuje výsledky analýzy vlivu nesprávného přiřazení třídy TDD na přesnost odhadu spotřeby modelem TDD.
Destrukce chlorovaných uhlovodíků včetně PCB v pevných odpadech ve fluidní vrstvě existujících tepelných kotlů za přítomnosti oxidu vápenatého a křemičitanů alkalických kovů
Ústav pro výzkum paliv, Praha ; Ústav chemických procesů AV ČR, Praha ; Enviro Technology Today, s.r.o., Praha ; Novotný, P. ; Šabata, S. ; Hetflejš, Jiří ; Kučerová, Ivana
Zpráva přináší výsledky velkokapacitní zkoušky nového způsobu destrukce polychlorovaných bifenylů /PCB/ . Ukazuje se, že tato metoda by byla použitelná pro účinné zneškodnění těch typů zátěží, v nichž jsou na tuhý nosič vázány PCB.
Zátěž životního prostředí vybranými škodlivinami a jejich zdravotní rizika (Cr‚ Pb‚ Zn‚ azbest‚ PCB‚ halogenové uhlovodíky)
Ústav nerostných surovin, Kutná Hora ; Trebichavský, Jan
Škodliviny jsou popsány v širokém záběru hledisek včetně rozsahu produkce, recyklace, likvidace, vlivu na lidské zdraví a ochraně před nimi.
Liquidation of business companies without a legal successor
Remeš, Vojtěch ; Randáková, Monika (advisor)
This bachelor thesis deals with the issue of liquidation of business companies in the Czech Republic as a process leading to closure of business and dissolution of a company. The thesis comes up with characteristics of the liquidation process focusing especially on accounting as well as legal and tax aspects of the process. Basic accounting scenarios are shown on practical examples of a fictive company in liquidation.
Isues of non-standard termination of financial leases
Čurillová, Jana ; Pelák, Jiří (advisor) ; Cigánová, Gabriela (referee)
Situace na leasingovém trhu v ČR. Podklady potřebné k uzavření leas. smlouvy, náležitosti leas. smlouvy. Předčasné ukončení smlouvy o finančním leasingu ? právní, daňová a účetní úprava.

National Repository of Grey Literature : 12 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.