National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.01 seconds. 
Guerrilla marketing
Ptáček, Petr ; Bursíková, Marcela (advisor) ; Šír, Martin (referee)
Práce popisuje hlavní principy a myšlenky guerrilla marketingu, jeho různé styly a odnože a rozdíly oproti marketingu tradičnímu. Důraz je kladen na rozdílnost přístupu a stylu myšlení. Součástí jsou i aplikace jednotlivých myšlenek nebo nástrojů guerrilla marketingu na reálné nebo hypotetické situace, doplněné rozborem případových studií.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.