Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nové technologie v obchodě
DUFKOVÁ, Klára
Cílem práce je identifikovat nové technologie aktuálně využívané v maloobchodě a zhodnotit postoje tuzemských zákazníků k těmto technologiím. Na základě zjištěných poznatků poté zpracovat doporučení týkající se využívání těchto technologií v České republice. Diplomová práce se blíže zabývá jednotlivými informačními technologiemi, které jsou využívány na území České republiky a v zahraničí, ale také těmi, které jsou teprve vyvíjeny. Za pomoci výzkumu je na téma technologií v obchodě nahlédnuto z pohledu zákazníků.
Maloobchodní trh s pivem. Příležitosti pro pivní kategorie
Caldová, Marie ; Zadražilová, Dana (vedoucí práce) ; Hlinecký, Ondřej (oponent)
Ve své bakalářské práci se zabývám návrhem lepší využitelnosti prodejní plochy v tradičních maloobchodních formátech. Zaměřuji se na kategorii piva. Popisuji základní principy maloobchodu. Představuji rozdělení potravinového maloobchodu dle společnosti Plzeňský Prazdroj. Zmiňuji všechny legislativní náležitosti při označování pivních výrobků. Uvádím podíl kategorie piva na celkových tržbách maloobchodního trhu. Popisuji hlavní výrobce piva, kteří působí na českém trhu. Hlavním tématem je analýza maloobchodního trhu s pivem v České republice, které vede k stanovení příležitostí pivního kategorie na tradičním maloobchodním trhu. V praktické části navrhuji změnu vystavení pivních výrobku na tradičních maloobchodních formátech.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.