National Repository of Grey Literature 420 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Grammar-Based Translation Framework
Vít, Radek ; Kolář, Dušan (referee) ; Meduna, Alexandr (advisor)
V této práci prozkoumáváme existující algoritmy pro přijímání jazyků definovaných bezkontextovými gramatikami. Na základě těchto znalostí navrhujeme nový model pro reprezentaci LR automatů a s jeho pomocí definujeme nový algoritmus LSCELR. Modifikujeme algoritmy pro přijímání jazyků k vytvoření algoritmů pro překlad založený na překladových gramatikách. Definujeme atributové překladové gramatiky jako rozšířené překladové gramatiky pro definici vztahů mezi vstupními a výstupními symboly překladu. Implementujeme překladový framework ctf založený na gramatikách, který implementuje překlad pomocí LSCELR. Definujeme jazyk pro popis atributových překladových gramatik a implementujeme překladač pro překlad této reprezentace do zdrojového kódu pro implementovaný framework.
The process of localisation and translation of videogames
Vynar, Illia ; Walek, Agata (referee) ; Šťastná, Dagmar (advisor)
Cílem této práce je analýza procesu lokalizace videoher. Na základě studované literatury je práce zaměřena na to, jak přizpůsobit softwarový produkt (v tomto případě videohru, Zaklínač 3: Divoký Hon) různým kulturám a jazykům, jak zavést novou terminologii a jak přeložit / lokalizovat nové koncepty softwarových produktů, zejména videoher. Bakalářská práce odhaluje problémy, ke kterým obvykle dochází v průběhu překladu a lokalizace názvů herních postav, názvů míst, idiomů, humorů, prokletých slov, příběhů, fixních výrazů, lokalizace slov nebo jmen, které byly vynalezeny ve zdrojovem jazyků. A řešení těchto problémů na příkladu lokalizace hry “Zaklínač 3: Divoký Hon”. Vysvětlujíce nejen způsob, jakým se CD Project RED zabýval těmito problémy, ale také analyzujíce, proč si vybrali lokalizovat právě tímto způsobem, a ne jiným. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, z nichž první je teoretická, vysvětluje pojem obecně lokalizace a odkazuje na Bernal-Merino a jeho práci “Lokalizace videoher” (2013), Heather Chandler a Stephanie O'Malley a jejich práce 'Příručka hry o lokalizaci', také Dunne, (2006: 1), Cooke (1992: 212-3), Esselink (2000), O'Hagan (2007) a mnoho dalších. Praktická část na příkladu hry ukazuje obtíže, které byly popsány a vysvětleny v teoretické části.
Commented translation of a text on science and technology
Doležal, Martin ; Smutný, Milan (referee) ; Krhutová, Milena (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá používáním technického jazyka v češtině i angličtině, v čem si jsou tyto jazyky podobné a v čem se naopak liší. Pro studování jazyků v elektrotechnice byl vybrán technicky zaměřený text k přeložení a poté byl přeložen do angličtiny. Po překladu byla provedena analýza jazyka, které se zaměřovala jak na lingvistické, tak extralingvistické vlastnosti, které jsou často specifické pro odborné texty. Tyto vlastnosti pokrývají širokou škálu lingvistických oborů, jako jsou například lexikologie, morfologie, stylistika, syntax, ale i extralingvistické záležitosti, jako třeba pragmatika. Analýza originálního a přeloženého textu odhalila spoustu rozdílů, jak malých, tak i velkých, které jsou výsledkem pokusu o přenos informace v jazyce, který je poměrně rozdílný oproti originálnímu jazyku.
Translation tools for specialized electrotechnical texts
Bálka, Miroslav ; Šťastná, Dagmar (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Tato semestrální práce je zaměřená na zkoumání překladatelských nástrojů a překlad odborného textu. Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. První část se zabývá tím, co je to překlad a jaký je rozdíl mezi zastaralým a moderním přístupem. Druhá část je zaměřena na různé překladatelské nástroje a jejich popis. Třetí část definuje, co je to odborný text a poukazuje na obtíže a zvláštnosti při jeho překladu. Čtvrtá část je zaměřená na praktický výzkum formou dotazníku.
Verba emungendi in Old Czech Bible Translations
Voleková, Kateřina
This paper focuses on the Czech equivalent of the Latin verb emungere ‚to blow the nose, to clean mucus from the nose‘ (emungit Pr 30,33) in four redactions of the Old Czech Bible translation (1st and 2nd redaction: púštie vodu ot sebe; 3rd redaction: vysieká; 4th redaction: vytierá nos).
České překlady historických románů Bernarda Cornwella
ROLNÍK, Ondřej
This bachelor thesis is concerned with examination, analysis and comparison of existing Czech translations of novels from contemporary British author, Bernard Cornwell, it searches for wrong, debatable and exemplary solutions of translation issues and suggests its own solutions. The thesis also involves author's own translation of the novel Redcoat.
Relative adjectives in a contrastive perspective.
BROMOVÁ, Lucie
My diploma thesis deal with relative adjectives and their translation. The aim of this thesis is to map out frequently used adjectives and their equivalents in Spanish. The thesis is divided into two parts: a theoretical part and a practical part. In the theoretical part, the author discusses adjectives from the perspective of Czech and Spanish grammar. In the practical part, ananalysis of specific adjectives, chosen by the author herself, is carried out. In the conclusion, findings are evaluated and the thesis is concluded on the basis of corpus analysis. The thesis is written in Czech language.\\
Translation Problems of "Cultural Realias" in Czech and Spanish (contrastive analysis)
FALOUTOVÁ, Eliška
The main topic of this thesis is the translation of the food-related cultural references. The theoretical part is primarily focused on translation techniques and strategies which are usually used for the translation of cultural elements. Furthermore, the other objective of this part is to introduce this topic in the context of the teaching of Spanish as a foreign language. Specifically, it deals with the incorporation of a sociocultural component in the Spanish courses and the translation as a pedagogical tool. The theoretical foundations are put into practice in a translation techniques analysis and there is also a didactic proposal designed for Czech students of Translation and Interpreting.
Characterization of the ABC-F protein Sco0636 in Streptomyces coelicolor
Pinďáková, Nikola ; Balíková Novotná, Gabriela (advisor) ; Mikušová, Gabriela (referee)
The main topic of this diploma thesis is ARE (resistance) proteins from the ABC-F family of the second class of ABC proteins. ARE proteins confer resistance to antibiotics that bind to a large ribosomal subunit and therefore inhibit proteosynthesis. One of the ARE proteins is the Lmr (C) protein, which is part of the linkomycin biosynthesis cluster of Streptomyces lincolnensis, and according to new results, Lmr (C) does not have to be just resistant protein but may have also regulatory function. We decided to study Sco0636, the closest homologue to Lmr (C) in Streptomyces coelicolor, which is a model organism in the study of secondary metabolism. Thanks to the production of color pigments, it is possible to monitor the effect of ARE proteins on secondary metabolism directly on the plates. I prepared the deletion mutant and the strain with constitutive expression of sco0636, and observed the effect on the phenotype. I followed the production of a blue asset and set a minimum inhibitory concentration to selected antibiotics, which bind to the ribosome. I have found that Sco0636 gives high resistance to tiamulin and so it has been named TiaA. The deletion of gene sco0636 accelerated production of actinorodine, and constitutive expression of this gene slowed down production. Keywords: ABC proteins,...

National Repository of Grey Literature : 420 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.